Zoek op

clerus

clerus zelfst.naamw. de leiders van een kerkgenootschap    Voorbeeld: `De clerus had het recht te oordelen over leven en dood. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'clerus' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst v...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/clerus

clerus

(Grieks: kleros = erfdeel) Geestelijke stand in de Rooms-katholieke kerk. Wordt scherp onderscheiden van leken (Grieks: laikos = uit het volk). De clerus ontleent zijn eigenheid en status aan de door goddelijke verordening ingestelde hiërarchie die bestaat uit degenen die tot bisschoppen, priesters en diakenen zijn gewijd. Uit de bisschoppen worde...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/christendom/clerus

CLERUS

1) De r.-k. geestelijkheid 2) Geestelijke stand 3) Geestelijkheid 4) Gezamenlijke geestelijkheid 5) Priesterklasse 6) Priesterstand 7) Rooms-katholieke geestelijkheid 8) Stand
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CLERUS/1

clerus

•de leiders van een kerkgenootschap.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/clerus

Clerus

Verzamelnaam van alle clerici, te weten zij die in de katholieke kerk een wijding hebben ontvangen en bij een bisdom of een kloostergemeenschap horen.
Zie: hogere wijdingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

clerus

rooms-katholieke geestelijkheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/clerus

Clerus

Begrippenlijst: Reformatie - (Latijn) Geestelijkheid. Daaronder vallen mensen met een kerkelijk ambt, zoals bisschoppen en priesters.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10676
Geen exacte overeenkomst gevonden.