Zoek op

geheimhoudingsplicht

advocatuur: plicht om bepaalde gegevens niet openbaar te maken. Bijv. de advocaat draagt een ~ geen gegevens van zijn cliënten ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=geheimhoudingsplicht

geheimhoudingsplicht

advocatuur: plicht om bepaalde gegevens niet openbaar te maken; op grond van de wet of overeenkomst geldende verplichting ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/geheimhoudingsplicht

Geheimhoudingsplicht

Deze plicht (mondeling of schriftelijk) is in feite de afspraak tussen twee partijen dat bepaalde onthulde kennis niet aan anderen mag worden medegedeeld of toegepast zonder de toestemming van degene die de kennis heeft onthuld.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Geheimhoudingsplicht

verplichting om iets voor anderen geheim te houden
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10635

Geheimhoudingsplicht

Een kostenbesparend alternatief voor het aanvragen van een octrooi is geheimhouding. Je kunt bijvoorbeeld je medewerkers een plicht tot geheimhouding opleggen. Ook kun je ervoor kiezen slecht enkele medewerkers hierbij te betrekken.
Geheimhouding is in feite een afspraak tussen twee partijen dat bepaalde onthulde kennis niet aan anderen mag wor...
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_
Geen exacte overeenkomst gevonden.