Zoek op

gelijkstelling

erfrecht: onder het erfrecht worden geregistreerde partners (niet te verwarren met diegenen die slechts een notarieel samenlevingscontract ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/gelijkstelling

Gelijkstelling

De gelijkstelling is een techniek waarbij personen die niet langer beroepsactief zijn of die hun beroepsbezigheid hebben moeten onderbreken of staken, hun recht op uitkeringen voor de toekomst kunnen vrijwaren, al dan niet door het betalen van een bijdrage.De gelijkstelling dekt bepaalde periodes van ziekte of invaliditeit, studie of leercontract, ...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10467
Geen exacte overeenkomst gevonden.