Zoek op

Geloofsbelijdenis

Een geloofsbelijdenis is een geheel van artikelen waarin een geloof is samengevat, of een belangrijke formulering of spreuk die de kern van een religie uitdrukt. Voorbeelden van geloofsbelijdenissen zijn: Bepaalde geloofsbelijdenissen zijn ook op muziek gezet, met name het Credo. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Geloofsbelijdenis

geloofsbelijdenis

getuigen van je geloof
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Geloofsbelijdenis

Een van de vijf zuilen van de islam. Het stelt: er is geen God dan Allah, en Mohammed is zijn profeet.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_turkij.htm

Geloofsbelijdenis

Het uitdrukken van je geloof in woorden, hardop of in schrift. In het christelijk geloof is dat ook wel bekend onder de naam credo en bevat deze een tekst die al heel lang in alle christelijke kerken wordt onderschreven. In latere tijden wordt dit op allerlei manieren `nieuw verwoord`.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10068

geloofsbelijdenis

verklaring die men aflegt omtrent zijn godsdienstige overtuiging; geheel van artikelen waarin een godsdienstig geloof is vervat
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664
Geen exacte overeenkomst gevonden.