Zoek op

Gemeentefonds

algemeen overheid: Fonds waaruit jaarlijks (algemene) uitkeringen worden gedaan aan de gemeenten, ter dekking van een deel ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=Gemeentefonds

gemeentefonds

bestuursrecht: fonds waaruit de algemene uitkeringen aan de gemeenten worden betaald. Het ~ wordt beheerd door de ministers ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/gemeentefonds

gemeentefonds

gemeentefonds zelfst.naamw. Rijksfonds, waaruit gemeenten worden gesubsidieerd Bron: Wikiwoordenboek - gemeentefonds. SpellingCorrect gespeld: 'gemeentefonds' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden beginnen m...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/gemeentefonds

Gemeentefonds

Geld van de Rijksoverheid dat gereserveerd is voor de gemeenten. Elke gemeente ontvangt uit dit fonds jaarlijks een bijdrage op basis van inwoneraantal. Het ministerie van Binnenlandse Zaken beheert het Gemeentefonds.
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

Gemeentefonds

Een gemeentefonds herverdeelt belastinginkomsten over gemeenten door een hogere overheid. Zie specifieke artikels: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeentefonds

Gemeentefonds

[Nederland] - Het Gemeentefonds is in Nederland een begrotingsfonds, waaruit gemeenten worden gesubsidieerd. Het Rijk stopt jaarlijks een deel van haar belastingopbrengsten in het Gemeentefonds. Gemeenten ontvangen geld van het Rijk om hun taken uit te voeren. Een deel van dit geld komt uit het Gemeentefonds en wordt uitgek...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeentefonds_(Nederland)

Gemeentefonds

Fonds van de rijksoverheid waaruit gemeenten via een bepaalde verdeelsleutel uitkeringen ontvangen. Het fonds wordt gevoed met opbrengsten van de rijksbelastingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Gemeentefonds

Een gemeentefonds is een fonds van de rijksoverheid waaruit gemeenten via een bepaalde verdeelsleutel uitkeringen ontvangen. Het fonds wordt gevoed met opbrengsten van de rijksbelastingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Gemeentefonds

tot een gebouw behorende ruimte waarop twee of meer woningen zijn aangewezen, bijvoorbeeld de hal of het trapportaal van een appartementencomplex
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/G
Geen exacte overeenkomst gevonden.