Zoek op

gemeentesecretaris

ambtenarenrecht: hoogste ambtenaar in een gemeente (directeur bedrijfsvoering). ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/gemeentesecretaris

GEMEENTESECRETARIS

1) Ambtenaar 2) Beroep
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GEMEENTESECRETARIS/1

Gemeentesecretaris

Hoofd van alle gemeenteambtenaren (behalve de Griffie). Hij of zij is ook adviseur van het college van B en W en zit daarom bij alle college- en raadsvergaderingen. Werd de gemeenteraad vroeger ondersteund door de gemeentesecretaris, die tevens het college van Burgemeester en Wethouders ondersteunde, in het nieuwe systeem heeft de raad wettelijk ee...
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is de eerste beleidsadviseur van het Nederlandse college van burgemeester en wethouders of het Belgische college van burgemeester en schepenen van een gemeente. Hij wordt in de Nederlandse Gemeentewet echter niet meer bestempeld als het hoofd van de ambtelijke organisatie. == Nederland == Sinds de invoering van het dualisme i...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeentesecretaris

gemeentesecretaris

het hoofd van de gemeentelijke administratie vb: de gemeentesecretaris legt verantwoording af aan de burgemeester
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=gemeentesecretaris
Geen exacte overeenkomst gevonden.