Zoek op

Getijrivier

Een getijrivier is een rivier of monding van een rivier waarvan de waterhuishouding onder invloed staat van de getijden. Bij hoogwater is het verval van de getijrivier kleiner dan bij laagwater. Het gevolg is dat de stroomsnelheid en -richting periodiek veranderen, en daarmee ook het debiet, de waterstand en, in het deel waar de stroming ook van r...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Getijrivier

Getijrivier

Een getijrivier is dat deel van de rivier (vaak de benedenloop) waarin de invloed van de getijden (eb en vloed) goed merkbaar is.
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.