Zoek op

gewijd

waarover de zegen is uitgesproken vb: ze werd begraven in gewijde grond
wat met de liturgie in verband staat vb: in de kerk luisterden we naar gewijde muziek
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=gewijd

gewijd

geheiligd; volgens de gebruiken der rooms-katholieke kerk gezegend door er gebeden over uit te spreken
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10664
Geen exacte overeenkomst gevonden.