Zoek op

HACCP

HACCP, de afkorting voor ``Hazard Analysis and Critical Control Points,`` is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. De Nederlandse vertaling is: Gevarenanalyse en kritische controlepunten. Bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen dienen hierdoor al...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/HACCP

HACCP

Vertaald staat dit voor: risico analyse kritische controle punten. Het betekent dat alle handelingen in een bedrijf, die betrekking hebben op een produkt, gecontroleerd worden op mogelijke risico's voor de gezondheid.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

HACCP

Hazardous Analyses Critical Control Points. Hygiënische eisen gesteld aan het klaarmaken, serveren en aanbieden van voedselproducten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10165

HACCP

HACCP staat voor `Hazard Analysis Critical Point` benadering. Europese wetgeving heeft bepaald dat alle fabrikanten die levensmiddelen geschikt voor de menselijke consumptie produceren een systeem moeten ontwikkelen dat de basiselementen van HACCP bevat. HACCP is een systematische benadering om de veiligheid van voedsel zoveel mogelijk te kunnen wa...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10352

HACCP

Hazard Analysis Critical Control Point (Analyse Bedreigingen Kritisch Controlepunt). Het systeem HACCP werd uitgewerkt met als doel het herkennen en de controle van de bedreigingen van de gezondheidskwaliteit van levensmiddelen, die zich kunnen voordoen tijdens het productieproces, het opslaan en het vervoeren van levensmiddelen. Het is tevens een ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10409

HACCP

Hazard Analysis Critical Control Points, wettelijk verplicht kwaliteitssysteem voor levensmiddelenbedrijven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10441

HACCP

Hazard Analysis Critical Control Points, wettelijk verplicht kwaliteitssysteem voor levensmiddelenbedrijven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11075

HACCP

HACCP is de afkorting voor 'Hazard Analysis Critical Control Points'. Dit is een methode waarmee alle gevaren in diervoeding en levensmiddelen worden gecontroleerd. Met de HACCP-methode worden gevaren in voedsel geëlimineerd, voorkomen of tot een niveau gebracht dat aanvaardbaar is. Zo wordt bijvoorbeeld voorkomen dat mensen ernstig ziek kunnen wo...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/HACCP

HACCP

Informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de website van het Voedingscentrum.
Gevonden op http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/trefwoord/haccp.aspx

HACCP

[Natuurwetenschappen] Hazard Analysis Critical Control Points
Gevonden op https://quizlet.com/32759161/natuurwetenschappen-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.