Zoek op

stuiten

gerechtelijk recht: het tenietdoen van het al verstreken gedeelte van een verjaringstermijn. Na de ~ begint de verjaringstermijn ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=stuiten

stuiten

personen- en familierecht: ~ van een huwelijk: beletten dat een voorgenomen huwelijk plaatsvindt. Bijv. omdat het een schijnhuwelijk ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/stuiten

stuiten

vermogensrecht: voorkomen dat verjaring plaatsvindt. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/stuiten

stuiten

stuiten werkw.Uitspraak:   [ˈstœytə(n)] Verbuigingen:   stuitte (verl.tijd enkelv.) Verbuigingen:   heeft, is gestuit (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen tegen iets aan komen en terugkaatsen Voorbeeld:   `Bij het biljarten stuiten de ballen ste...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/stuiten

stuiten

tot staan brengen
Jaar van herkomst: 1573 (Plantijn )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

stuiten

bluffen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/stuiten2

stuiten

niet verder laten gaan vb: we moeten hem in zijn enthousiasme stuiten
op verzet stuiten [er zijn mensen die het er niet mee eens zijn]
hij is niet te stuiten [niet tegen te houden]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=stuiten
Geen exacte overeenkomst gevonden.