Zoek op

HARDHEID

1) Asperiteit 2) Bitterheid 3) Gestrengheid 4) Guurheid 5) Hardvochtigheid 6) Kalkgehalte 7) Onbarmhartigheid 8) Ongevoeligheid 9) Rigorositeit 10) Rigueur 11) Rinsheid 12) Scherpheid 13) Severiteit 14) Stabiliteit 15) Strengheid 16) Stugheid 17) Vastheid 18) Versteendheid 19) Wrangheid 20) Zuurheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/HARDHEID/1

Hardheid

De hardheid van een materiaal is de weerstand die het materiaal biedt tegen permanente mechanische vervorming. Het begrip hardheid is van belang: Het hardste algemeen bekende mineraal is diamant. Met diamant kan in elk ander materiaal gekrast worden. Alleen ultrahard fulleriet en Aggregated carbon nanorods zijn harder, met een geschatte hardheid v...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Hardheid

Hardheid

De hoeveelheid calcium- en magnesiumzouten bepaalt de hardheid van het water. De hardheid wordt meestal uitgedrukt in Duitse hardheidsgraad (°D of °DH). 1°D komt overeen met 10 mg calciumoxide per liter. Waterleidingbedrijven hanteren de volgende indeling; 0 - 4 ºD zeer zacht, 4 - 8 ºD zacht, 8 - 12 ºD gemiddeld, 12 - 18 ºD vrij hard, 18 - 3...
Gevonden op http://www.bierwoordenboek.com/Hardheid.ashx

hardheid

Eigenschap van materialen die de vastheid en stevigheid in substantie of omtrek aangeeft.
Categorie: Kenmerken en Eigenschappen > fysische eigenschappen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Hardheid

Mate van herstelvermogen van het gemoed t.o.v. onplezierige ervaringen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Hardheid

de eigenschap van een verf om bestand te zijn tegen beschadiging, zoals krassen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10831
Geen exacte overeenkomst gevonden.