Zoek op

hardheidsclausule

vreemdelingenrecht: bepaling die de uitzondering op een dwingende wet formuleert. Bijv. hier ten lande onrechtmatig verblijvende ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=hardheidsclausule

hardheidsclausule

vreemdelingenrecht: bepaling die de uitzondering op een dwingende wet formuleert. Bijv. hier ten lande onrechtmatig verblijvende ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/hardheidsclausule

Hardheidsclausule

De hardheidsclausule is de mogelijkheid van een orgaan om af te wijken van (dwingende) wetgeving. Indien een werkgever na enkele jaren besluit de arbeidsovereenkomst van een persoon niet te verlengen, krijgt de persoon in kwestie na afloop van zijn arbeidsovereenkomst in beginsel een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW). De duur van de W...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Hardheidsclausule
Geen exacte overeenkomst gevonden.