Zoek op

ijzeroer

(syn. bruinijzersteen, pp ijzeroersteen, pp ijzersteen, pp roodijzersteen) 1 (ss) Moerasijzererts. 2 (sl) Elke duidelijke accumulatie van ijzermineralen in bodems2: e.g. moerasijzererts, ijzerzandsteen, oerbank1.
Gevonden op http://aggregates-catalogue.nl/woordenboek/

IJzeroer

IJzeroer zijn grotere, verharde ijzeroxide-ijzerhydroxide-concreties, die al vele eeuwen geleden in de Lage Landen van dicht onder het maaiveld werden gedolven als grondstof voor de ijzerproductie. Andere (veel) minder gebruikte namen zijn ijzeroersteen, ijzermaal, ijzersteen, bruinijzersteen, bruinijzererts, moeraserts, moerasijzererts, modderert...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/IJzeroer

IJzeroer

Soms lijkt een stukje muur wel van verroest ijzer! Het is echt een heel bijzondere natuursteensoort, dat ijzeroer. Bijzonder ook omdat het nu eens geen stukje van een berg is. Het is een sediment dat uit ijzeroxide is ontstaan, dat samen met zand in een moeras een heel hechte koek vormde. Je kunt er...
Gevonden op http://www.documentatie.org/uds4/dbdropdownvolgende.asp?search=IJzeroer

ijzeroer

Def.: zand dat sterk verkit is door ingespoelde ijzerverbindingen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

IJzeroer

Accumulatie van (vroeger) winbaar geachte ijzerverbindingen in of op de grond. IJzer-oer is ontstaan doordat geringe hoeveelheden ijzer in de hogere (zand)gronden als gevolg van verbindingen met humuszuren bewegelijk werden en met inzijgend water afgevoerd werden naar lagere delen, waar ze via »kwel weer naar boven kwamen en neersloegen of door de...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/IJzeroer
Geen exacte overeenkomst gevonden.