Zoek op

cement

de (m)/het cement zelfst.naamw.Uitspraak:   [səˈmɛnt] grijze vloeistof die hard wordt en waarmee in de bouw stenen aan elkaar vastgemaakt worden technisch Voorbeelden:   `cementmolen`, `Om beton te maken heb je cement, zand en grind nodig.`, `cement mengen/aanmake...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/cement

CEMENT

1) Bestanddeel van beton 2) Bindmiddel 3) Bindmiddel in de bouw 4) Bindmiddel voor mortels 5) Bindmiddel voor stenen 6) Bouwmateriaal 7) Bouwpoeder 8) Bouwspecie 9) Bouwstof 10) Bouwstoffen 11) Cementlaag 12) Deel van een tand 13) Grondstof voor beton 14) Grondstof voor de bouwerij 15) Hoofdbestanddeel van specie 16) Ingrediënt van beton 17) Kalk ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CEMENT/1

Cement

Cement is naast zand en water een belangrijk ingredi`nt in het specie recept. De meest gebruikte soort is Portland, dat wordt gemaakt van grote mergelblokken die worden verpulverd en gemengd ...
Gevonden op http://klus-info.nl/cement

Cement

Vloeregalisatiemengsel
Gevonden op http://klus-info.nl/klus-woordenboek

Cement

[Oklahoma] - Cement is een plaats (town) in de Amerikaanse staat Oklahoma, en valt bestuurlijk gezien onder Caddo County. ==Demografie== Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 530. In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 526, een daling van 4 (-0.8%). ==Geo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Cement_(Oklahoma)

Cement

[bouwmateriaal] - Cement (Frans: ciment, ontleend aan het Latijnse caementum, breuksteen of bouwsteen, dat refereert aan het verbinden (metselen) van gehouwen steen) is een snelhardend bindmiddel dat gebruikt wordt voor bouwwerken. Cement, dat voornamelijk uit calciumwaterstofsilicaat bestaat, is een fijngemalen materiaal d...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Cement_(bouwmateriaal)

Cement

[kennisplatform betonconstructies] - Cement, kennisplatform betonconstructies is het platform van en voor constructeurs in de bouw. Het bestaat onder meer uit een vakblad en een online platform (cementonline.nl). Cement wordt in opdracht van het Cement&BetonCentrum uitgegeven door uitgeverij Æneas in België en Nederland. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Cement_(kennisplatform_betonconstructies)

cement

•bouwmateriaal bestaande uit kalk, zand en grind.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/cement

Cement

Let op: Spelling (deels) uit 1864: (B. ook CIMENT), o. [geen meervoud] tras, metselkalk, mortel; voegsel; dordtsch -, Portland -, kunst-.
~, [figuurlijk] band, vastheid.
~EN, [bijvoegelijk naamwoord] van cement.
~EREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik cementeerde, heb gecementeerd), (metalen) gloeijen door ze te vereenige...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

cement

mortel
Jaar van herkomst: 1350 (MNW )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Cement

Let op: Spelling van 1858 metselkalk, voegwerk. Cementwater, koper houdend water, in hetwelk koper, door middel van zuren, opgelost is. In de Hongaarsche cementbronnen wordt ijzer gecementeerd, dat is verkoperd. Cementeren, met deeg of kalk verbinden; veranderen, veredelen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Cement

Cement is een stevig bindmiddel dat voornamelijk bestaat uit kalksteen. Het wordt veelal gebruikt in de bouw, waar het de basis vormt voor beton en mortel. Naast het hoofdbestanddeel kalksteen bestaat cement ook uit kleine hoeveelheden andere materialen, waaronder klei. Dit wordt op hoge temperatuur verhit (sintering), waardoor een harde substantie...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Cement

cement

snel verhardend bindmiddel (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/cement

cement

middel om stenen aan elkaar vast te maken vb: in de bouw gebruikt men cement bij het metselen
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=cement

Cement

[Techniek] Grijs, natuurlijk gesteente, dat na bewerking een klevende werking heeft als beton en mortelspecie
Gevonden op https://quizlet.com/109413734/techniek-volgens-het-alfabet-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.