Zoek op

inventaris

groei en conjunctuur, markten en prijzen: Latijn: inventaris = `wat men aantreft`. Allerlei roerende zaken van een bedrijf, ...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11445

inventaris

zakenrecht: het geheel van tot huisraad en tot stoffering en meubilering van een woning dienende roerende zaken, met uitzondering ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=inventaris

inventaris

zakenrecht: het geheel van tot huisraad en tot stoffering en meubilering van een woning dienende roerende zaken, met uitzondering ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/inventaris

inventaris

de inventaris zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ɪnvɛnˈtarɪs] Verbuigingen:   inventaris|sen (meerv.) alle spullen in een gebouw, of een lijst daarvan Voorbeeld:   `winkelinventaris` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'inventaris
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/inventaris

INVENTARIS

1) Aanwezige goederen 2) Boedel 3) Boedelbeschrijving 4) Boedelceel 5) Boedellijst 6) Boeltje 7) Huisraad 8) Inboedel 9) Staat van bezittingen 10) Winkelgoed
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INVENTARIS/1

Inventaris

Een inventaris is een lijst of een opsomming van voorwerpen op een bepaalde plaats gemaakt volgens een vaste procedure. Het opmaken van een inventaris heet inventariseren. Zo is de inventaris van een bedrijf een opsomming van gedane investeringen, voorraden, vorderingen, geldmiddelen en schulden aanwezig in dat bedrijf, bij het einde van een boekj...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Inventaris

inventaris

Term uit de archivistiek en bibliografie voor een systematisch ingedeeld geheel van beschrijvingen van de bestanddelen van een archief (archief-1) of van (onderdelen van de) handschriften aanwezig in een ...
Gevonden op
http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Inventaris

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (sen), lijst van voorwerpen (aanwezig in een huis, op een schip enz.); zulk eene lijst door een bevoegd beambte opgemaakt; boedelbeschrijving; onder benefice van -, onder voorregt van boedelbeschrijving.
~EREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik inventariseerde, heb geïnventariseerd), een in...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0012.htm

Inventaris

Let op: Spelling van 1858 eene lijst van voorhanden voorwerpen in een huis, vaartuig, enz.; boedelbeschrijving; beneficie van inventaris, voorregt van boedelbeschrijving. Inventariëren, inventariseren, zulk eene lijst maken; boedelbeschrijven
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Inventaris

Zie: Ontsluiten
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10368

Inventaris

Een doorgaans systematisch ingedeeld overzicht van de inhoud van een archief met daarin meestal de geschiedenis van de archiefvormer en-of van het archief en een specificatie van de verschillende onderdelen (inventarisnummers).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11093

inventaris

boedelbeschrijving (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/inventaris

inventaris

alle spullen van een huis of bedrijf vb: deze kast hoort bij de inventaris van deze zaak
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=inventaris

Inventaris

Staat van bezittingen en schulden gespecificeerd naar hoeveelheid en soort, al dan niet met de eraan toegekende waarde.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Inventaris

1) Alle meubilair en apparaten in een winkel die eigendom zijn van de exploitant {Bedrijfsadministratie} [in natura]. Een ondernemer kan een geldlening aangaan en zijn inventaris in onderpand geven. Hij verleent de geldgever dan het recht om zijn meubilair en apparaten openbaar te verkopen als hij niet aan zijn aflossings- en renteplichten kan vold...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp
Geen exacte overeenkomst gevonden.