Zoek op

persvrijheid

mensenrechten: vrijheid van journalisten om (diepgaand) onderzoek naar feiten en omstandigheden te doen en ongecensureerd ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=persvrijheid

persvrijheid

mensenrechten: vrijheid van journalisten om (diepgaand) onderzoek naar feiten en omstandigheden te doen en ongecensureerd ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/persvrijheid

persvrijheid

Aanvankelijk het recht om gedachten en meningen via het gedrukte woord te verspreiden, zonder toestemming vooraf van de overheid. Nu geldt dit recht ook voor andere media. Achteraf kan in principe wel worden ingegrepen als de verspreide boodschap buitensporig lasterlijk of discrimerend is, hoewel het moeilijk is aan te geven wanneer een grens is ov...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/media/persvrijheid

Persvrijheid

Persvrijheid is de vrijheid van drukpers, het grondrecht om gevoelens en gedachten openbaar of kenbaar te maken. Een democratische samenleving kan alleen goed functioneren als de persvrijheid - als een van de voornaamste voorwaarden - goed geregeld is. == Nederland == In Nederland is de persvrijheid vastgelegd in artikel 7 van de Nederlandse Grond...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Persvrijheid

persvrijheid

De Universele verklaring heeft geen bepaling aangaande de vrijheid van drukpers, omdat daarover in de voorbereidende vergaderingen geen overeenstemming kon worden bereikt. Internationaal is de vrijheid van informatie vastgelegd in het VN-verdrag (BuPo). Artikel 7.1 van de Nederlandse grondwet luidt: `Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door d...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Persvrijheid

[Politiek] Kranten, tijdschriften, televisie en internet mogen schrijven of uitzenden wat zij belangrijk vinden
Gevonden op https://quizlet.com/103662227/maatschappij-politiek-hoofdstuk-1-5-flash-car

Persvrijheid

[Maatschappijleer] Kranten, tijdschriften, televisie en internet mogen schrijven of uitzenden wat zij belangrijk vinden
Gevonden op https://quizlet.com/103662227/maatschappij-politiek-hoofdstuk-1-5-flash-car
Geen exacte overeenkomst gevonden.