Zoek op

IDIOMA

1) Taaleigen
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/IDIOMA/1

Idioma

Let op: Spelling van 1858 Lat., idiôme, Fr., idioom, de eigenaardigheid, het spraakeigen, de tongval, de landspraak. Communicatio idiomatum, wordt, in de bespiegelende godgeleerdheid, bij de leer der twee naturen van Christus genoemd de mededeeling der eigenschappen, dat namelijk de goddelijke natuur h...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.