Zoek op

imago

het imago zelfst.naamw.Uitspraak:   [iˈmaxo] Verbuigingen:   imago|'s (meerv.) beeld dat mensen hebben van (iets of iemand) Voorbeeld:   `Hij heeft het imago van een vrouwenverleider.`Synoniem:   image © Kernerman Dictionaries. SpellingCorre...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/imago

IMAGO

1) Beeld 2) Beeld in de publieke opinie 3) Beeld in publieke opinie 4) Beeld van iemand bij het publiek 5) Evenbeeld 6) Faam 7) Gedaantevorm van een insect 8) Geheel ontwikkeld insect 9) Geïdealiseerd beeld 10) Geslachtsrijpe stadium van een insect 11) Image 12) Indruk naar buiten 13) Insect 14) Insectengedaante 15) Larve 16) Made 17) Ontwikkeld i...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/IMAGO/1

imago

beeld dat de publieke opinie heeft van iemand of iets; image
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/imago

Imago

[biologie] - Imago (meerv. imagines) is de naam voor een volwassen insect (na metamorfose). Het is in staat zich voort te planten. Bij gevleugelde soorten zijn pas in dit stadium functionele vleugels aanwezig. De metamorfose (gedaanteverwisseling) kan onvolledig of volledig zijn. Insectensoorten met een volledige metamorfos...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Imago_(biologie)

Imago

[reputatie] - Het begrip imago duidt in marketing, psychologie en communicatie op de beeldvorming die een persoon of organisatie oproept; vooral als dat als totaalbeeld een brede weerslag krijgt bij het publiek, bij een doelgroep of bij relaties. "Imago" is Latijn voor "beeld"; tegenwoordig wordt ook vaak het Engelse image ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Imago_(reputatie)

imago

voorstellingsbeeld
Jaar van herkomst: 1961 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

imago

Een imago is een beeld dat mensen hebben van een gebied.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_toeris.htm

imago

Het beeld dat de mensen hebben van een gebied.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_toeris.htm

imago

Volwassen insect.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

imago

onveranderlijk beeld van iets of van iemand zoals dat door de buitenwereld wordt gezien
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Imago

een adult insectenexemplaar.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10729

Imago

Volwassen levensvorm van een insect (vgl. nimf, metamorfose)..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

Imago

Imago is het beeld dat van een persoon, instelling, of bedrijf bestaat. Als een imago een grote bekendheid geniet bij een doelgroep, publiek of relatie kan dit zowel positieve als negatieve gevolgen met zich meebrengen. Het imago wordt bepaald door verschillende factoren. Zo kunnen meningen van andere personen het beeld van een persoon, instelling ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Imago

imago

beeld van iets of iemand in de publieke opinie, image (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/imago

imago

het beeld van iemand bij het publiek vb: hij heeft het imago een sober mens te zijn Synoniem: image
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=imago

imago

imago:volwassen stadium van insecten met een volledige gedaantewisseling, er treedt een popstadium op in de ontwikkeling.
Gevonden op http://www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html

imago

het volwassen stadium in de ontwikkeling van een insect. Alternatieven: imagines
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=insecten&selected=defini

imago

(gevleugeld) volwassen insect Alternatieven: imagines
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=libellen&selected=defini

Imago

Beeld dat men van iemand of een zaak heeft
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Imago

Het beeld dat iemand van een persoon, product of merk heeft. Synoniem: `image`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

imago

het volwassen stadium in de ontwikkeling van een insect
Gevonden op http://www.vlindernet.nl/vlindersalgemeen.php?id=276

imago

ontwikkeld insect - Woordfeit: Het Latijnse imago betekende `beeld`, `afbeelding` en later `gedaante, verschijning`. In de negentiende eeuw raakte het woord als biologische term in gebruik: de imago is, in tegenstelling tot een larve en een pop, een volledig ontwikkeld insect. De psychologische betekenissen `ge?dealiseerd beeld` en `i...
Gevonden op https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/imago.html

imago

[Nederlands] het beeld dat mensen van iets of iemand hebben
Gevonden op https://quizlet.com/108436765/nederlands-flash-cards/

imago

volwassen insect na metamorfose. In deze levensfase kan het insect zich voortplanten.
Gevonden op https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/2015_05-22-Begr
Geen exacte overeenkomst gevonden.