Kopie van `Dierenwoordenboek`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.
Categorie: Planten en dieren > Dieren
Datum & Land: Pl/an/ten , NL
Woorden: 3446


AAP
Stichting Apen, Adoptie en Protectie; stichting voor exotische dieren en apen in Almere..

Aangifteplicht
Plicht om, volgens de Wet Uitoefening Diergeneeskunde, bepaalde ziekten te melden bij de overheid, zoals hondsdolheid..

Aangeboren
Bij de geboorte aanwezig, b.v. aangeboren afwijkingen, zoals albinisme. Vaak erfelijk..

Aan de wind
Zie tympanie.

Aambeien
Knobbelige, uitgezette aders in het rectum, dicht bij de anus (z.o. hemorroïden)..

Aambeeld
Eén van de drie gehoorbeentjes. Samen met de hamer en stijgbeugel vormt het de verbinding tussen het trommelvlies en middenoor..

Aalstreep
Streep op het midden van de rug, b.v. bij bepaalde (paarden)-rassen, zoals de Fjord..

Aaseter
Dier; organisme dat leeft van dode dieren, b.v. gieren..

Aas
Gebruikt de visser aan zijn haak, soms levend, zoals vis of wormen (overleeft het meestal niet)..

Aarsmade
Kleine, meestal witte worm die zijn eieren afzet rond de anus en daardoor jeuk geeft. Komt voor bij o.a. paard (z.o. oxyuris)..

Aars
Zie anus.

Absorptie
Zie absorberen.

Absorberen
Aantrekken, vasthouden, opnemen van stoffen..

Abortus Bang
"Besmettelijk verwerpen"; bacteriële ziekte, veroorzaakt door Brucella abortus, geeft verwerpen bij runderen; zoönose (z.o. Bang)..

Abortus
Vroegtijdige geboorte, miskraam, verwerpen (z.o. abortus Bang)..

Abomasum
Lebmaag van herkauwers..

Ablatio retinae
Loslaten van het netvlies..

Ablatio
Wegnemen van een gezwel of orgaan..

Abiotrofie
Geleidelijk verlies van levensvatbaarheid van de lichaamscellen..

Aberrant
Afwijkend, afdwalend, b.v. aberrante cilia zijn haren aan de binnenkant van het ooglid..

Abductie
Buitenwaartse beweging van een lichaamsdeel (i.t.t. adductie)..

Abdominale ademhaling
Zie ademhaling.

Abdominaal
M.b.t. de buik..

Abdomen
Buik, achterlijf..

Abces
Etterbuil; met pus gevulde holte..

Abasie
Niet kunnen lopen door een hersenaandoening..

Abundantie
Talrijkheid; aantal dieren van een soort of soortgroep in een bepaald gebied..

Actinomycose
Bacteriële infectieziekte in de kaak en keelstreek, bij m.n. het rund. Geeft een gezwollen harde tong, "houttong" of "komkommertong". Lijkt op actinobacillose..

Actinobacillose
Bacteriële infectie, vaak met knobbels in de weke delen en lymfeknopen, bij m.n. runderen. Lijkt op actinomycose..

ACTH
AdrenoCorticoTroop Hormoon; hormoon uit de hypofyse, dat de bijnieren aanzet tot de productie van bijnierschorshormonen (corticosteroïden). Teveel ACTH kan ziekte van Cushing veroorzaken..

Acrosoom
Kapje op de kop van de zaadcel..

Acromegalie
Een vorm van reuzengroei, waarbij de uiteinden van de ledematen, neus en kin overmatig groeien. Oorzaak is een hormonale stoornis..

Acidose
Ophoping van zuren in het lichaam, waardoor de pH-waarde van het bloed daalt (i.t.t. alkalose)..

Acidofiel
Geneigd zich aan zure stoffen te binden, kleurbaar met zure kleurstoffen..

Achterhand
Achterste derde deel van het lichaam; bekken en achterbenen samen (z.o. voorhand, middenhand)..

Achondroplasie
Een autosomaal dominant-erfelijke stoornis in de ontwikkeling van het kraakbeen. Veroorzaakt gebrekkige groei en verkromming van de lange beenderen t.g.v. vroegtijdige verbening van de groeischijven..

Achillespees
Gemeenschappelijke pees van de kuitspieren..

Achalasie
Niet kunnen ontspannen van de gladde spieren, b.v. in de slokdarm (= oesofagale achalasie)..

Acetylcholine, Ach
Neurotransmitter; chemische stof die een prikkel overbrengt tussen twee zenuwuiteinden of tussen zenuw en spier (z.o. cholinesterase, synaps)..

Acetonemie
Zie slepende melkziekte.

Aceton
Stof die gevormd wordt bij vasten in het algemeen en door hoogproductieve melkkoeien enkele weken na het kalven (z.o. slepende melkziekte)..

Accident
Voorval, ongeval (z.o. CVA)..

Accessoire geslachtklieren
Bijkomende geslachtsklieren, zoals de zaadblaasjes, prostaat en Cowperse klieren. Spelen een rol bij de rijping van de zaadcellen en productie van het zaadvocht..

Acarus
Zie mijt.

Acarina
Orde van de mijten, waartoe de schurftmijten behoren (z.o. scabiës)..

Acaricide
Bestrijdingsmiddel tegen (schurft)mijten..

Acyclisch
Het ontbreken van een seksuele cyclus bij vrouwelijke zoogdieren, door inactieve eierstokken..

Acuut
Plotseling beginnend en hevig verlopend (i.t.t. chronisch)..

Acupunctuur
Chinese geneeswijze; werkt met dunne naalden, die op bepaalde plaatsen van het lichaam worden ingebracht voor verdoving of ter behandeling van pijnlijke aandoeningen..

Adult
Volwassen; tot voortplanting in staat (z.o. juveniel, adolescentie, metamorfose)..

Adstringerende stoffen
Stoffen die weefsels doen samentrekken, b.v. gebruikt bij diarree..

Adrenaline
Hormoon, gemaakt in het bijniermerg, dat vrij komt bij opwinding en stress en dat bloeddrukverhogend werkt..

Adolescentie
Ontwikkelingsfase tussen het verschijnen van de secundaire geslachtskenmerken en het bereiken van de volwassenheid..

Adjuvans
Een stof, die zonder zelf werkzaam te zijn, de werking van een medicijn of vaccin ondersteunt..

Adiposus
Uit vet bestaand..

Adipeus
Vet, dik, zwaarlijvig..

ADH
AlcoholDeHydrogenase; een leverenzym dat alcohol omzet..

Adervlecht
Veneuze plexus; vlechtwerk van bloedvaten..

Aderlaten
Het aftappen van bloed uit een ader, als therapie..

Ader
Vena; bloedvat dat het bloed naar het hart toe voert (vgl.slagader) (z.o. vena)..

Adenoom
Goedaardige woekering (gezwel) van epitheelcellen, uitgaande van klierweefsel..

Adenitis
Klierontsteking..

Ademvolume
Hoeveelheid lucht die normaal in één ademhaling ververst wordt..

Ademnood
Zie dyspneu..

Ademhaling, pendelende
Overmatige beweging tijdens ademen met borst en buik..

Ademhaling, abdominal
Overmatige beweging tijdens ademen met de buik en middenrif..

Ademhaling, costale
Overmatige beweging tijdens ademen met de borst en ribben..

Ademhaling, costo-abdominale
Normaal ademen met borst en buik..

Ademhaling
Eén ademhalingsbeweging, dus een inademing plus een uitademing. Er worden verschillende typen ademhaling onderscheiden. Het costo-abdominale type, deels buikademhaling met middenrif en deels ribademhaling, is voor zoogdieren het meest normale type (z.o. bronchiaal, Cheynes-Stoke ademhaling, COPD, dubbelslag)..

Ademfrequentie, ademhalingsfrequentie
Aantal in- en uitademingen per minuut..

Adductie
Binnenwaartse beweging van een lichaamsdeel (i.t.t. abductie)..

Adaptatie
Aanpassingen van een soort om onder bepaalde omstandigheden te overleven..

Ad libitum
Onbeperkt, naar believen, b.v. bij voeding..

Aëroob
Zuurstof behoevend..

Aërogeen
Via de lucht aangevoerd, zich door de lucht verplaatsend, b.v. van een besmetting..

Aften
Kleine, pijnlijke zweertjes in het slijmvlies van de mond of schaamlippen..

Aftekening
Patroon van vlekken en kleuren van de vacht, van belang voor het signalement, b.v. op een schets bij het rund (z.o. signalement)..

Afrodisiacum
Potentieverhogend middel, b.v. Viagra(r) (z.o. anafrodisie)..

Afmeting
Lichaamslengte, hoogte (z.o. stokmaat)..

Aflatoxine
Giftige stof, gevormd door schimmels (b.v. Aspergillus flavus) op vooral noten, zoals pinda's. Veroorzaakt vaak levertumoren en leverdegeneratie..

Afhangen van het ooglid
Zie ptosis..

Afbloeden
Helderrood bloedverlies, vaak gemengd met slijm, ongeveer twee dagen na de oestrus bij 90% van de pinken en 50% van de koeien (z.o. tochtig, tochtslijm)..

Afakie
Zie aphakia..

Afzagen
Embryotomie, foetotomie..

Afweersysteem
Totaal aan mechanismen van een organisme om lichaamsvreemde stoffen onschadelijk te maken (z.o. immuniteit)..

Afweer
Weerstand van het lichaam tegen binnendringende, vreemde stoffen of kiemen..

Agressie
Dreiggedrag, aanvalsgedrag..

Agrarisch
M.b.t. boeren, boerenland of platteland..

Agrafe
Klemmetje, kram voor het bij elkaar houden van de wondranden..

Agouti
Wildkleur..

Agonist
Spier die de eerste actie geeft (i.t.t. antagonist)..

Agonie
Doodsstrijd..

Agonaal
Tijdens de doodstrijd..

Agility
Tak van hondensport, waarbij het gaat om behendigheid..

Aggregatie
Verzameling van vogels in een vlucht of zwerm..

Agglutinatie
Samenklontering, b.v. van eiwitten in bloedserum..

Agens
Werkzame stof, werkzaam bestanddeel, actief werkend organisme (b.v. bacterie)..

Agenesie
Zie aplasie.

Agar-agar
Van zeewier gemaakte voedingsbodem t.b.v. kweek van bacteriën..

Agalactie
Ontbreken van melkgift, geen zogafscheiding (bij zoogdieren)..