Zoek op

impairment

rechtswetenschap: Engels: benadeling, verslechtering. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=impairment

impairment

rechtswetenschap: Engels: benadeling, verslechtering. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/impairment

Impairment

Vergelijking van de boekwaarde van materieële of immateriële activa met de reële waarde die deze activa hebben. Een van de maatstaven daarvoor is fair value. Als de fair value lager is dan de boekwaarde moet een afboeking van de activa plaatsvinden ten laste van de resultatenrekening.
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Impairment

(Anglicisme) Vergelijking van de boekwaarde van materile of immaterile activa met de rele waarde die deze activa hebben. Een van de maatstaven daarvoor is fair value. Als de fair value lager is dan de boekwaarde moet een afboeking van de activa plaatsvinden ten laste van de resultatenrekening.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.