Zoek op

Implicatuur

De conclusie die getrokken kan worden uit een taaluiting
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_i.htm

Implicatuur

Implicatuur is een onderdeel van de pragmatiek en van de zinssemantiek dat zich specifiek bezighoudt met de meest voor de hand liggende betekenis van taaluitingen, los van datgene wat letterlijk wordt verwoord. Het woord is overgenomen uit het Engels (`implicature`) en is geïntroduceerd door de taalkundige Paul Grice (1913-1988). ==Functie== He.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Implicatuur
Geen exacte overeenkomst gevonden.