Zoek op

Indexatiematrix

Door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gepubliceerde handleiding in het kader van het FTK. De indexatiematrix beoogt inzicht te geven in de samenhang tussen de indexatieambitie, de financiering, het pensioenreglement en de communicatie over indexatie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10255

Indexatiematrix

Een door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gepubliceerd document (met handleiding) welke een aanvulling vormt op de Hoofdlijnennota (SZW, februari 2004) en de Uitwerkingsnota (SZW, oktober 2004). Het een en ander in het kader van het FTK en met den bedoeling dat dit een onderdeel gaat uitmaken van de Pensioenwet. De indexat...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709
Geen exacte overeenkomst gevonden.