Zoek op

Infauna

Tot de infauna behoren alle in zout of zoet water levende dieren, die geassocieerd zijn aan een losse, uit klei, zand of grind bestaande, bodem. De infauna staat min of meer `tegenover` de epifauna. Veel dieren die tot de infauna behoren, leven ingegraven in het sediment. Een belangrijk kenmerk van deze ingegraven soorten is dat zij toch betrekk.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Infauna

infauna

Def.: dierlijke organismen die in de bodem leven
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Infauna

Infauna heeft betrekking op alle dieren die in zacht sediment leven of zich ingraven en die bovendien groot genoeg zijn om er erosie te veroorzaken.
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.