Zoek op

Inquisitie

Rooms-katholieke instelling die vanaf de twaalfde eeuw tot taak kreeg ketters op te sporen en te berechten, vaak met marteling. In Spanje en Portugal werd zij een staatsinstelling (afgeschaft in 1808, respectievelijk 1820). In de Nederlanden vormde Karel V de inquisitie naar Spaans model, wat tot hevig verzet leidde.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geschiedenis-1450-1815/inquisitie

inquisitie

inquisitie zelfst.naamw. een rechtbank van de Rooms-katholieke Kerk, belast met de opsporing, het onderzoek en straffen van 'ketters'    Voorbeeld: `veel jood|joden en andersdenkenden zijn in de loop der eeuwen door de inquisitie op de brandstapel beland ` Bron: WikiWoordenboek. Spelli...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/inquisitie

INQUISITIE

1) Geloofsgericht 2) Geloofsonderzoek 3) Geloofsrechtbank 4) Geloofsvervolging 5) Gewetensonderzoek 6) Kerkelijke rechtbank 7) Kerkelijke rechtbank in de latere middeleeuwen 8) Kettergericht 9) Ketterjacht 10) Rechtspraak tegen ketters 11) Sanctum officium
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INQUISITIE/1

inquisitie

kerkelijke rechtbank, spoorde ketters op en veroordeelde ze vooral de doodstraf
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Inquisitie

De Inquisitie (van het Latijn inquisitio = onderzoek), voluit: Inquisitio haereticae pravitatis (onderzoek naar de perversiteit van de ketterij), was een rechtbank van de katholieke Kerk, belast met de opsporing, het onderzoek naar en het opleggen van straffen aan ketters. Naast de pauselijke inquisitie bestonden de Spaanse Inquisitie (1478-1834) ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Inquisitie

inquisitie

•een rechtbank van de Rooms-katholieke Kerk, belast met de opsporing, het onderzoek en het opleggen van straffen van ketters.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/inquisitie

inquisitie

onderzoek, kerkelijke rechtbank
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Inquisitie

Begrippenlijst: Reformatie - Rechtbank in de rooms-katholieke Kerk, met de opdracht ketters op te sporen en te berechten.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/breform.htm

Inquisitie

Kerkelijk instituut, opgericht in de middeleeuwen, ter bescherming van het `zuivere geloof`, dus onder invloed van strijd tegen ketterij. Dit ontaardde al snel in een soort van geloofspolitie, met gruwelijke martelpraktijken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10068

inquisitie

kerkelijke rechtbank (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/inquisitie

inquisitie

kerkelijke rechtbank die de taak had ketters op te sporen en te straffen vb: de inquisitie in dat gebied was erg wreed
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=inquisitie

Inquisitie

Lat. 'inquisitio', onderzoek: de kerkelijke vervolging van ketters in de Middeleeuwen. Paus Gregorius IX, 1227-1241, bouwt de Inquisitie in 1231-1232 uit tot een pauselijke institutie, 'Sanctum Officium', en benoemt het liefst dominicaner- of franciscanenmonniken als inquisiteurs. In toenemende mate worden de strafbare delicten uitgebreid met heks...
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm

Inquisitie

[Geschiedenis] Een door de paus rond 1200 opgerichte kerkelijke rechtbank die zich bezighield met de opsporing en veroordeling van ketters.
Gevonden op https://quizlet.com/102294261/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.