Zoek op

INSECTEN

1) Diersoort 2) Gedierte 3) Ongedierte
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INSECTEN/1

Insecten

Insecten (Insecta) zijn een klasse van de geleedpotigen (Arthropoda). Met bijna een miljoen beschreven soorten is het verreweg de grootste groep van dieren. Geschat wordt dat er vele honderdduizenden tot enkele miljoenen soorten nog niet zijn ontdekt. Insecten leven op het land en in zoet water, slechts enkele soorten leven in zee, maar hier nemen...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Insecten

Insecten

Let op: Spelling van 1914 Men zie over deze klasse van dieren de artikelen, waarin de verschillende orden worden behandeld. Het is hier misschien de plaats er op te wijzen, hoe verbazend weinig wij eigenlijk van de insectenfauna van Suriname weten, terwijl de kennis van die der West-Indische eilanden, voor zoover deze aan Nederland behooren,...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

insecten

Naam van de dieren van een klasse van de gelede dieren. Het zijn door tracheeën ademende dieren, met een lichaam verdeeld in drie afdelingen (kop, borststuk en achterlijf) , en die drie paar poten en meestal vleugels hebben
Categorie: dieren > geleedpotigen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Insecten

De grootste groep dieren op aarde zijn de insecten. Er zijn minstens een miljoen verschillende soorten, zoals kevers, vlinders, mieren en bijen. Meer dan 500 miljoen jaar geleden verschenen de eerste insecten op aarde. Ze komen in alle leefgebieden voor: van koude berggebieden tot tropische regenwou...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/18939209

Insecten

kunnen bomen als omwonenden veel overlast geven. Denk aan de Paardekastanje-mineermot die de paardekastanjes vroeg in de zomer al een herfstaanblik geven. En aan luizen, die samen met roetdauw alles wat onder de boom staat, zwart maakt. Toch zijn bomen door het herbergen van insecten ecologisch gezien zo waardevol, dat de ongemakken voor lief genom...
Gevonden op http://www.simonstuinenboomzorg.nl/index.html?b_termen

Insecten

Aparte klasse binnen de hoofdafdeling der Geleedpotigen (Arthropoda).
In Nederland zijn 17.249 insectensoorten waargenomen, in Drenthe zullen ca. 10.000 soorten aanwezig zijn. Van veel groepen insecten is weinig bekend over het voorkomen en verspreiding. Van enkele groepen zoals dagvlinders, libellen en loopkevers is meer informatie beschikbaar...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Insecten

insecten

groep van geleedpotigen met zes poten, met duidelijk kop, borst en achterlijf. Bijvoorbeeld: libellen, wandelende takken en vliegen.
Gevonden op https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/2015_05-22-Begr
Geen exacte overeenkomst gevonden.