Zoek op

item

het item zelfst.naamw.Uitspraak:   [ˈajtɛm] Verbuigingen:   item|s (meerv.) iets dat behandeld wordt Voorbeeld:   `een item aan de agenda toevoegen`Synoniem:   onderwerp hot item  (onderwerp waar veel aandacht voor is) `Beveiliging tegen d...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/item

ITEM

1) Agendapunt 2) Als boven 3) Artikel 4) Balanspost 5) Bericht 6) Bestanddeel 7) Bijwoord 8) Desgelijks 9) Dezelfde 10) Ding 11) Dito 12) Eender 13) Evenzo 14) Gelijk 15) Goed 16) Hetzelfde 17) Insgelijks 18) Issue 19) Kwestie 20) Net zo 21) Netzo 22) Object 23) Onderdeel 24) Onderwerp 25) Onderwerp van een artikel 26) Ontwerp 27) Op dezelfde wijze...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ITEM/1

item

eveneens, op de zelfde wijze, idem, vervolgens, eveneens
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Item

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bijwoord] desgelijks, insgelijks, evenzoo.
~, o. (-s), post (op eene begrooting, rekening enz.).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0012.htm

item

onderwerp, punt
Jaar van herkomst: 1970 (Recht voor raap )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Item

Let op: Spelling van 1858 Lat., (verk. It.) insgelijks, even zoo, verder
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

item

punt, post in een opsomming; programmapunt (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/item

Item

Een eenheid of onderdeel bv. van een vragenlijst. Een vraag is daar een item.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Item

De kleinste, logisch ondeelbare, archivistische eenheid, b.v. een brief, een memorandum, een rapport, een foto, een geluidsopname.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Item

Het kleinst mogelijke archivistische onderdeel dat zich als eenheid onderscheid.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Item

The smallest discrete unit of records managed as an entity. Items can contain components such as an email with attachments; however, the components of the item are managed as a single entity within the system.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Item

The smallest intellectually indivisible archival unit, e.g., a letter, memorandum, report, photograph, sound recording.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.