Zoek op

object

verbintenissenrecht: voorwerp van het recht (Bron: Fockema Andrea). Bijv. het ~ is datgene wat men verschuldigd is. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/object

object

Datgene wat tegenover het subject staat en wat het voorwerp is van het kennen of het handelen. Over de mate van realiteit van het object, over de verhouding subject-object breekt de filosofie zich al eeuwenlang het hoofd. Al naar gelang de opvattingen hierover zijn de filosofen in twee kampen gesplitst: dat van het realisme en dat van het idealisme...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/filosofie/object

Object

Een voorwerp Men onderscheidt: direct object (lijdend voorwerp) en indirect object (meewerkend (of belanghebbend) voorwerp)
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_o.htm

object

•voorwerp dat fysiek bestaat. •("grammatica") voorwerp •("filosofie") entiteit die behandeld wordt en waarvan het bestaan onafhankelijk wordt geacht van het subject •("informatica") in objectgeoriënteerd programmeren: een component die gegevens en-of programmacode bevat
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/object

Object

Een object is een veelgebruikte term in de vastgoedwereld, men bedoelt hiermee een gebouw, bedrijfspand of kantoorruimte. U kunt nu gratis bedrijfspanden zoeken op onze website met de zoekcriteria bedrijfsruimte of kantoorruimte. Zoekopdracht objectHeeft u uw ideale object nog niet gevonden? Laat hier gratis uw zoekopdracht achter.
Gevonden op http://www.bedrijfspand.com/vastgoed-begrip/object/

Object

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-en), voorwerp, onderwerp, punt van behandeling.
~IE, v. (...ën), tegenwerping, tegenspraak.
~IEF, [bijvoegelijk naamwoord] (...ver, -st), van buiten waargenomen, werkelijk bestaande, voorwerpelijk; (van iets)
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0018.htm

Object

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Object``] Zie Operatiën
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0016.htm

object

voorwerp
Jaar van herkomst: 1500 (HWS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Object

Let op: Spelling van 1858 objectum, Lat., objet, Fr., het voorwerp, waarover men handelt, of waarmede men omgaat; eene zaak, welke onder de zinnen valt; het doel, het eindoogmerk van eene zaak. Het tegengestelde van object is subject, zie dit woord. Objecteren, objiciëren, tegenwerpen. Obje...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Object

Een voorwerp wat onderzocht wordt.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

Object

Een object is elk ding dat zich aan de menselijke zintuigen voordoet, of het is een zaak, proces of persoon waarover men aan het spreken of denken is.
Objecten kunnen zowel werkelijk bestaand als denkbeeldig zijn.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10043

Object

Zelfstandig afbeeldingselement dat afzonderlijk kan worden bewerkt en waaraan specifieke eigenschappen kunnen worden toegekend. In vergelijking met lagen, die een soortgelijke functie vervullen, nemen ze minder geheugenruimte in.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10223

object

Def.: door de mens geproduceerd of gerealiseerd voorwerp, constructie, bouwwerk. Toelichting: Binnen de zuiveringsinfrastructuur een onderdeel dat een directe relatie heeft met het primair proces.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

object

Def.: functiehomogeen onderdeel van de infrastructuur. Toelichting: Voorbeeld: oever van km x - y - sluis X of de schutsluis in een sluizencomplex
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

object

Def.: voorwerp, zaak of persoon die beschouwd of behandeld wordt als zodanig
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

object

wat je kunt zien en voelen vb: er stond een vreemd object in de tuin Synoniemen: ding voorwerp
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=object

Object

Een 'exemplaar' van een klasse Zie ook: klasse
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst

Object

A term loosely used to describe a component within a software system or design which is selfcontained, having an identifiable boundary. In programming it comprises of data structures and procedures (methods) for manipulating the structures. Objects include the rules under which they can be manipulated.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Object

Een object is een eenheid, een entiteit, die bestaat uit kenmerken / eigenschappen en gedragingen.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Object

Een zelfstandige eenheid in het objectsysteem.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Object

Iets dat bestaat gezien of gevoeld kan worden.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

object

[Nederlands] (het) voorwerp
Gevonden op https://quizlet.com/121396763/nederlands-flash-cards/

Object

(1) Een zaak. Een object is elk ding dat zich aan de menselijke zintuigen voordoet, of het is een zaak, proces of persoon waarover men aan het spreken of denken is. Objecten kunnen zowel werkelijk bestaand als denkbeeldig zijn.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Object

(2) Een IT-toepassing. Een object als IT-toepassing is een verzameling digitale gegevens die bedoeld is om het gedrag van een object na te bootsen, vast te leggen en weer te geven. Een object bestaat uit: 1) de gegevens om de toestand van het object vast te leggen en weer te geven;
2) de instructies (eveneens digitale gegevens) om het gedrag van...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp
Geen exacte overeenkomst gevonden.