Zoek op

jurisdictie

Rechtsmacht: het grondgebied waar een juridische instantie bevoegd is.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/jurisdictie

JURISDICTIE

1) Gezagsgebied 2) Rechterlijke bevoegdheid 3) Rechtsbevoegdheid 4) Rechtsgebied 5) Rechtsmacht 6) Rechtspraak
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/JURISDICTIE/1

jurisdictie

het rechtsgebied
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Jurisdictie

Jurisdictie is een ander woord voor rechtsmacht en heeft betrekking op het gebied waarover een overheidsorgaan bevoegd is. Zowel de wetgevende, uitvoerende als rechtsprekende machten hebben hun specifieke jurisdictie. == Staatsrecht == De jurisdictie van de wetgevende (parlement) en de uitvoerende macht zijn volgens internationaal recht beperkt to...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Jurisdictie

jurisdictie

rechtsmacht, rechtsgebied
Jaar van herkomst: 1345 (MNW )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Jurisdictie

Begrippenlijst: Reformatie - Rechtsmacht. De bevoegdheid om te onderzoeken en recht te spreken.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/breform.htm

Jurisdictie

Toestemming om de sacramenten te bedienen, verleend door bisschop of abt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

Jurisdictie

1. Rechterlijke bevoegdheid. 2. Het gebied waarover de rechtsmacht van een persoon of lichaam zich uitstrekt. `Dat is niet mijn jurisdictie.'
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

jurisdictie

rechtsmacht, rechtsgebied (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/jurisdictie

jurisdictie

, rechtspraak in geschillen. Onderverdeeld in criminele en civiele zaken. Deze zaken werden ingeschreven in een register ('rol'). In de criminele zaken vindt men de voortgang van de gerechtelijke procedures. De stukken die op die procedures betrekking hadden worden in afzonderlijke registers of procesdossiers gevonden. Dit zijn ondermeer verklaring...
Gevonden op http://www.wazamar.org/genealogie-a-z/ency/encyc.htm

jurisdictie

, vrijwillige rechtspraak. Voor 1811 veelal afgedaan door het gerecht. Na 1811 door notarissen. Vrijwillige rechtspraak omvat onder meer, overdrachten (transporten) van onroerend goed, hypotheken, andere schuldbekentenissen, huwelijkse voorwaarden, testamenten, boedelinventarissen, boedelscheidingen.
Gevonden op http://www.wazamar.org/genealogie-a-z/ency/encyv.htm

jurisdictie

be?voegd?heid van een rech?ter of recht?bank; rechtsgebied
Gevonden op https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/jurisdictie.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.