Zoek op

kritiek

I de kritiek zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [kriˈtik] Verbuigingen:   kritiek|en (meerv.) 1) mondelinge of schriftelijk uiting dat je iets niet goed vindt Voorbeeld:   `ernstige kritiek hebben op de regering`Synoniem:   commentaar 2)
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/kritiek

KRITIEK

1) Aanmerking 2) Aanwijzing van gebreken 3) Afkeuring 4) Bedenkelijk 5) Bekritisering 6) Benard 7) Benauwd 8) Beoordeling 9) Bespreking 10) Bespreking van een boek 11) Boekbespreking 12) Commentaar 13) Delicaat 14) Dreigend 15) Ernstig 16) Gevaarlijk 17) Gewiekst 18) Hachelijk 19) Het aanwijzen van gebreken 20) Lastig 21) Mediocriteit 22) Netelig 2...
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KRITIEK/1

Kritiek

Kritiek (Oud-Grieks: κριτής, krités: hij die beargumenteerd beoordeelt, analyseert, interpreteert of observeert) is het beoordelen van daden, werken, uitspraken, theorieën enzovoort. In de engere betekenis (zoals in "kritiek geven") bedoelt men er een afkeuring mee, hoewel kritiek in het algemeen zeker niet negatief hoeft te zijn. Wie aa.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kritiek

kritiek

beoordeling
Jaar van herkomst: 1761 (WNT subtiliteit )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Kritiek

Let op: Spelling van 1858 zie Critiek
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

kritiek

zn. en bn. (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/kritiek

Kritiek

Met kritiek bedoelt men de beoordeling van een bepaalde toestand, door deze aan bepaalde criteria, waarden en normen te toetsen. Wanneer iemand kritiek levert, betekent dat, dat hij een bepaald gedrag, een beslissing, instelling, prestatie of gegeven niet zomaar accepteert, maar het naar zijn maatstaven beoordeelt. Kritiek kan betrekking hebben op ...
Gevonden op http://www.menselijk-lichaam.com/psychologie/kritiek

kritiek

het noemen van fouten vb: jij hebt altijd alleen kritiek op mij
kritiek leveren [zeggen wat fout is]
opbouwende kritiek [waar je iets van kunt leren]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=kritiek

kritiek

Het analyseren en beoordelen van de kwaliteit van voorwerpen, handelingen of plannen die door de mens zijn gemaakt. Gebruik `recensies` voor kritische beschrijvingen of analyses van betrekkelijk recente werken of gebeurtenissen.
Categorie: Functionele activiteiten > analytische functies.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10491

kritiek

Het beoordelen van iets of iemand.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Kritiek

Een reactor is kritiek als er per tijdseenheid evenveel neutronen worden gegenereerd als er door absorptie en weglekken verloren gaan. De kritieke toestand is een normale bedrijfstoestand van een reactor.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10691

kritiek

wat het leven bedreigt
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10874

kritiek

wat het leven bedreigt
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11064
Geen exacte overeenkomst gevonden.