Zoek op

KAPITTEL

1) Afdeling 2) Bestuurscollege 3) Bijbel hoofdstuk 4) Bijbelhoofdstuk 5) Caput 6) Chapiter 7) Hoofdstuk 8) Kerkelijke vergadering 9) Kerkvergadering 10) Kloosterraad 11) Onderwerp 12) Onderwerp van gesprek 13) Raadszaal in klooster 14) Raadzaal in een klooster 15) Vergadering van kloosterlingen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KAPITTEL/1

kapittel

college van geestelijken dat gezamenlijk de zielzorg in een parochie uitoefent. hoofdstuk van een reglement. adviescollege van de bisschop
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Kapittel

Een kapittel is een bestuurscollege. Meestal betreft het een kerkelijk college, bestaande uit katholieke of anglicaanse priesters, verbonden aan een kathedraal of kapittelkerk. De leden ervan heten kanunniken. Ook in kloosters komen de monniken in kapittel bijeen. Ook ridderorden worden soms door een kapittel bestuurd. == Organisatie van een kerke...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kapittel

Kapittel

[bier] - Kapittel is een Belgisch bier. Het wordt gebrouwen door Brouwerij Van Eecke te Watou. == Achtergrond == Kapittel-bieren worden gebrouwen sinds 1950. Oorspronkelijk werden de bieren aangeprezen als Trappist `t Kapittel. Door juridische acties van de trappisten werd de naam veranderd in Het Kapittel, waarvan het lidw...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kapittel_(bier)

Kapittel

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-s), hoofdstuk, afdeeling; een - uit den bijbel; vergadering -, lichaam van [bij de roomsch-katholieken] ) geestelijken; (ook) plaats hunner
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0014.htm

kapittel

bijeenkomst van kanunniken - Jaar van herkomst: 1236 (CG I Gent )
hoofdstuk - Jaar van herkomst: 1350 (MNW )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

kapittel

Spreekwoorden: (1914) Een stem in 't kapittel hebben.
Onder een kapittel verstaat men in deze uitdr. eene vergadering van kanunniken of van kloosterlingen. In den eigenlijken zin wil dus deze uitdr. zeggen: in die vergadering mede mogen stemmen; bij overdracht mogen mede spreken, zich doen gelden, in welken zin wij haar i...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_1095.htm

Kapittel

Bestuurscollege van een kathedraal of een klooster
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10407

kapittel

de vergadering en het college van de kanunniken die tot een dom- of collegiale kerk behoren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10439

Kapittel

(1) vergadering van kanunniken van kathedrale kerk;
(2) bijeenkomst van bestuur van sommige ordes en congregaties.
Zie ook: congregatie, kanunnik, kathedraal, orde, proost, proosdij.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

Kapittel

Kapittel is de hoogste bestuursvorm op ieder niveau, zolang het kapittel in functie is. Het kapittel evalueert de onderwerpen en beleidslijnen, die op het voorgaande kapittel werden vastgesteld en formuleert, indien nodig, nieuwe. Tijdens zo†™n kapittel wordt ook een nieuw bestuur gekozen. De belangrijkste taak van een kapittel is het spirituel...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11077

kapittel

hoofdstuk; bijeenkomst van religieuzen e.d.; college van kanunniken (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/kapittel

Kapittel

college van kanunniken of koorheren, verbonden aan een kathedrale of collegiale kerk, dat invloed kan uitoefenen op bestuurszaken. Het kathedraalkapittel is het adviescollege van de bisschop. Kapittelzaal of kapittel, de ruimte waarin het kapittel van een kathedrale of collegiale kerk bijeenkomt of de plaats van samenkomst in een klooster.
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm

Kapittel

Geestelijke instelling, verbonden aan een van de Utrechtse kerken.
Oorspronkelijk was een kapittel een groep van geestelijken, die onder leiding van een aartspriester verbleef bij de kathedrale kerk in de bisschopssteden. Zo was er in Utrecht het Domkapittel. Geleidelijk kregen ook niet-bisschoppelijke kerken zulke gremia van priesters, zoals d...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Kapittel
Geen exacte overeenkomst gevonden.