Zoek op

Kerkvaders

Lat. patres ecclesias; benaming van een aantal theologische schrijvers en heiligen uit de christelijke Oudheid (vóór 800 n.C.) die in de rooms-katholieke Kerk gezag hebben als tweede geloofsbron na de Bijbel. Aan vier van hen werd in de 13de eeuw op grond van hun grote geleerdheid de titel 'kerkleraar' gegeven: Ambrosius (rond 340-397), Augusti...
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm

Kerkvaders

De Vroeg-Christelijke Kerk heeft een groot aantal mensen gekend die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de verdediging en verdieping van het Christelijke geloof. Dit bestond onder andere uit de verdediging van het Christelijke geloof tegen ketterse stromingen binnen de kerk en-of het heidense geloof daarbuiten. De verdieping van het eigen geloo...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10068
Geen exacte overeenkomst gevonden.