Zoek op

compilatie

auteursrecht: verzameling van auteurrechtelijk beschermde werken. Bijv. op een verzamel-cd. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/compilatie

compilatie

compilatie zelfst.naamw. het compileren d.w.z. het bijeenbrengen uit verschillende bronnen en tot één geheel maken van stof (die al eerder beschreven is) het resultaat van voornoemde handeling: het verzamelwerk van deze stof informatica bundeling en vertaling van verschillende programma´s (subr...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/compilatie

COMPILATIE

1) Verzameling 2) Verzamelwerk
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/COMPILATIE/1

Compilatie

[publicatie] - Een compilatie (van Latijn compilare = plunderen) is een publicatie over een bepaald onderwerp dat over dat onderwerp geen nieuwe informatie biedt, maar de reeds bestaande informatie over dat onderwerp bijeenbrengt. Het woord compilatie wordt ook gebruikt voor de bezigheid van het bijeenbrengen. Een compilati...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Compilatie_(publicatie)

compilatie

Letterlijk ‘opeenstapeling’. Een gedurende de Middeleeuwen zeer gebruikelijke methode om nieuwe boeken uit oude samen te stellen, een praktijk waartegen de humanisten (humanisme) in het geweer kwamen (
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

compilatie

samenvoeging van gegevens
Jaar van herkomst: 1824 (WEI )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Compilatie

Let op: Spelling van 1858 het verzamelen, zamenbrengen; een zamengeraapt stuk. Compilateur, Fr., compilator, Lat., een verzamelaar, (zamenraper uit boeken). Compileren, verzamelen, samenbrengen, zamenrapen, zamenflansen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

compilatie

Het proces van verzamelen, beoordelen, interpreteren en selecteren van gegevens voor een kaart of kaartblad en de vastlegging van deze gegevens in een compilatiemodel*. Opm: Compilatie is een minder ruime term dan kaartredactie* en omvat alleen de onderdelen (1) en (2) daarvan. De term compilatie wordt vooral toegepast met betrekking tot de voorber...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10770

compilatie

samenvoeging van gegevens (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/compilatie
Geen exacte overeenkomst gevonden.