Zoek op

Ketenpartner

Een organisatie met een specifieke rol binnen de strafrechtsketen (Politie, OM, ZM, CJIB, Dienst Vervoer&Ondersteuning, etc.).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10653

Ketenpartner

Andere instelling of zorgaanbieder die zorg verleent in samenhang met dan wel voorafgaand aan dan wel volgend op de zorg die de instelling zelf verleent en waarbij sprake is van een zekere mate van continuïteit van activiteiten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110
Geen exacte overeenkomst gevonden.