Zoek op

validatie

rechtswetenschap: beoordeling van geldigheid of juistheid. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=validatie

validatie

rechtswetenschap: beoordeling van geldigheid of juistheid. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/validatie

validatie

de validatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [vali'da(t)si] Verbuigingen:   validatie|s (meerv.) het geldig verklaren (van iets) Voorbeelden:   `de validatie van analysemethoden`, `de validatie van formulieren` © Kernerman Dictionaries. SpellingJuist ge...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/validatie

VALIDATIE

1) Geldigverklaring
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VALIDATIE/1

Validatie

Validatie is het controleren van een waarde of een methode. In feite wordt d.m.v. verificatie of kwalificatie aan de hand van een aantal vooraf opgestelde eisen aangetoond dat het apparaat, systeem of instrument met een grote mate van zekerheid in staat is de bedoelde resultaten op te leveren. Als in de informatica wordt gesproken over validatie w...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Validatie

Validatie

Let op: Spelling van 1858 de geldigverklaring, goedkeuring (op wissels). Valide, geldig, regtmatig, wettig. Valideren, geldig maken of verklaren; geldig zijn, voor goede betaling gelden. Validiteit, de geldigheid, regtsgeldigheid eener zaak
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

validatie

erkenning van een wissel (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/validatie

Validatie

Synoniem: validation (Eng)
Validatie van meetinstrumenten: het ijken van fysische meetinstrumenten of vragenlijsten, zodat zij valide (juiste, geldige) uitkomsten geven.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.