Zoek op

kieskring

staatsrecht: organisatorische onderverdeling met het oog op verkiezingen. Bij landelijke verkiezingen wordt Nederland verdeeld ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/kieskring

kieskring

Een verzameling van een aantal stemdistricten. Een district omvat zo'n 1000 kiesgerechtigden . Binnen verschillende kieskringen kan een politieke partij met verschillende kandidatenlijsten uit te komen, passend bij de aard van de regio. Voor het bepalen van de verkiezingsuitslag worden vervolgens alle stemmen die in verschillende kieskringen op een...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederlandse-politiek/kieskring

KIESKRING

1) District 2) Kiesdistrict 3) Rayon van stemmers 4) Stemdistrict
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KIESKRING/1

Kieskring

Een kieskring is het grondgebied waarbinnen de partijen een lijst kunnen voordragen. De politieke partijen die in het hele Vlaamse Gewest willen deelnemen aan de verkiezingen moeten dus in elke kieskring een andere lijst met kandidaten voordragen. Per kieskring zijn er een vooraf bepaald aantal zetels te verdelen. Dat aantal hangt af van het inwone...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10629

Kieskring

Een kieskring is het gebied waarbinnen een politieke partij een lijst met verkiesbare personen voordraagt. Nederland is een constitutionele monarchie met een parlementair stelsel. Dit impliceert dat er in Nederland sprake is van een door de burgers gekozen parlement (volksvertegenwoordiging). Iedere burger in Nederland heeft op grond van artikel 4 ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Kieskring
Geen exacte overeenkomst gevonden.