Zoek op

attributie

staatsrecht: de toekenning van een bepaalde bevoegdheid aan een bepaalde rechtbank of overheid ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=attributie

attributie

staatsrecht: toebedeling; rechtstreekse toekenning van eigen bevoegdheden door de grondwet of formele wet. Bijv. de provincies ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/attributie

attributie

attributie zelfst.naamw. de toekenning, toeschrijving, toedeling juridisch de rechtstreekse toekenning van een bevoegdheid tot rechtspraak of bestuur aan een overheidsorgaan. Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'attributie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/attributie

ATTRIBUTIE

1) Toedeling 2) Toekenning 3) Verlening
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ATTRIBUTIE/1

Attributie

[staatsrecht] - Attributie is de rechtstreekse toekenning van een bevoegdheid tot rechtspraak of bestuur aan Nederlandse overheidsorganen. Door attributie wordt een tot dan toe nog niet bestaande bevoegdheid geschapen. In de Nederlandse grondwet worden de volgende bevoegdheden tot het uitvaardigen van algemeen verbindende v...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Attributie_(staatsrecht)

attributie

toekenning (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/attributie

Attributie

Het vaak op zeer subjectieve gronden toekennen van eigenschappen aan producten/personen/objecten, enzovoort. Op grond van subjectieve waarnemingen/ervaringen, enzovoort.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.