Zoek op

district

staatsrecht: administratief ingedeeld geografisch gebied. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/district

district

het district zelfst.naamw.Uitspraak:   [dɪsˈtrɪkt] Verbuigingen:   district|en (meerv.) elk van de delen van een gebied Voorbeeld:   `het district zuid` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'district' komt voor in de Woordenlijst...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/district

DISTRICT

1) Afdeling 2) Afdeling op administratief gebied 3) Afdeling van een gebied 4) Ambacht 5) Ambtsgebied 6) Arrondissement 7) Deel van een gebied 8) Deel van een staat 9) Gebied 10) Gewest 11) Kanton 12) Kerkelijke gemeente 13) Kiesgebied 14) Kieskring 15) Kreits 16) Kring 17) Landstreek 18) Moekim 19) Rayon 20) Rechtsgebied 21) Ressort 22) Revier 23)...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DISTRICT/1

District

Districten zijn een vorm van lokale overheid in een aantal landen. == Albanië == Albanië bestaat uit 36 districten (rrethe). == Bangladesh == Bangladesh heeft 64 districten (zila). == België == In België kent men stadsdistricten en provinciedistricten. Elke stad met meer dan 100.000 inwoners mag zijn deelgemeenten districten noemen. Enkel Antw...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/District

District

[China] - Een district in Volksrepubliek China is gelijk aan een arrondissement, maar heeft veel meer inwoners, het gebied is minder plattelands en is meer geïndustrialiseerd. Een district in Volksrepubliek China staat onder een prefectuur(stad) en (stads)provincie. Het belangrijkste verschil tussen district in Volksrepubl...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/District_(China)

District

[Engeland] - Een district is een verschijningsvorm van een lokale overheid in Engeland. Het niveau van bestuur kan worden vergeleken met dat van een gemeente in Nederland. Districten hebben een verantwoordelijkheid bij huisvesting, gezondheidszorg, het inzamelen van belastingen etc. Door de structuur van de lokale overheid ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/District_(Engeland)

District

[scouting] - Een district is binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen een opsplitsing tussen de gouwen en de groepen. Het vormt hiermee de op één na laagste opdeling binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen. In één district zijn over het algemeen een 5 à 10-tal groepen samengebracht. Elke gouw telt een 5-tal districten. Elk distri...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/District_(scouting)

district

ambtsgebied
Jaar van herkomst: 1588 (Claes )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

District

Let op: Spelling van 1858 omtrek, regtsgebied
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

district

ambtsgebied (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/district

district

onderafdeling van een gebied vb: ieder district heeft zijn eigen politiebureau
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=district
Geen exacte overeenkomst gevonden.