Zoek op

kindsdelen

(mv.) erfrecht: deel van de niet-testamentair geregelde erfenis dat een nagelaten kind toekomt en even groot is als dat van de ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/kindsdelen (mv.)

Kindsdelen

Kinderen hebben -zonder testament- recht op een even groot deel uit de boedel als de langstlevende echtgenoot.
Maar ook via een testament kan hun erfdeel nooit helemaal worden aangetast, zie `legitieme portie`.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Kindsdelen

Kinderen hebben -zonder testament- recht op een even groot deel uit de boedel als de langstlevende echtgenoot. Met noemt dit kindsdelen. Maar ook via een testament kan hun erfdeel nooit helemaal worden aangetast.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Kindsdelen

(3) Het kindsdeel is het deel van de erfenis waar de kinderen volgens de wettelijke verdeling recht op hebben. De kinderen en de echtgenoot of geregistreerde partner erven een gelijk deel. De kinderen krijgen vervolgens een vordering op de langstlevende. Overlijdt één van de ouders met achterlating van drie kinderen en een echtgenoot, dan zijn er...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.