Zoek op

konijn

het konijn zelfst.naamw.Uitspraak:   [koˈnɛin] Verbuigingen:   konijn|en (meerv.) dier met lange oren en een klein staartje Voorbeeld:   `een tam konijn in een hok in de tuin hebben`Het is bij de konijnen af!  (<dit zeg je als je erg verontwaardi...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/konijn

konijn

zoogdier dat verwant is met de haas, met lange oren, grote snijtanden, een wollige vacht en een klein, eveneens wollig en vaak opgericht staartje en dat zowel in het wild voorkomt als wordt gehouden als kleinvee of als huisdier
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/konijn

Konijn

[astrologie] - Het konijn of haas is het vierde dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender. Karaktereigenschappen volgens de Chinese astrologie: rechtschapen, intuïtief, gevoelsmatig en voorzichtig. In sommige Chinese horoscopen, met name in Vietnam, is het konijn vervangen doo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Konijn_(astrologie)

Konijn

[dier] - Het konijn (Oryctolagus cuniculus) is een zoogdier, behorende tot de orde der haasachtigen (Lagomorpha). Het is de enige soort uit het geslacht Oryctolagus. Het konijn wordt veelvuldig gehouden als huisdier. ==Kenmerken== De grootte van het konijn zit tussen die van de echte hazen en de fluithazen in met een lengte...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Konijn_(dier)

konijn

• [dierkunde] "Oryctolagus cuniculus", zoogdier dat ook gedomesticeerd kan worden gehouden.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/konijn

Konijn

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-en), [zeker, zekere] schuw viervoetig dier.~ENBERG, m. (-en), ~ENBOSCH, o. (...ssen), ~ENPERK, o. (-en), ~ENWARANDE, v. (-n), omtuinde plaats waar konijnen worden gehouden.~ENHAAR, o. (...aren).~ENHOK, o. (-ken), ~ENKOOI, v. (-jen, B. -en), hok tot opsluiting van konijnen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0014.htm

Konijn

zoowel vrouwelijk als onzijdig gebruikt
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0007.php

konijn

haasachtige
Jaar van herkomst: 1240 (Bern. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Konijn

Let op; een konijn is géén knaagdier. Jaren geleden is vastgesteld dat konijnen en hazen tot de haasachtige (Lagomorpha) behoren. Als motief hiervoor werd aangevoerd dat ze vier snijtanden hebben in plaats van twee zoals alle knaagdieren dat hebben. De voorouders van de haas kwamen ongeveer 50 miljoen jaar geleden al voor. Toen de hazen voor het eerst door wetenschappers werden geclassificeerd, werden ze ingedeeld bij de knaagdieren, omdat ze knaagtanden hebben en alleen planten eten. Maar aan het begin van de vorige eeuw kregen ze een aparte orde samen met de konijnen en fluithazen....
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Konijn

Latijnse naam: Oryctolagus cuniculus, Eerste waarneming: voor 1300, herkomst: Europa
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10895

konijn

haasachtig knaagdier Oryctolagus cuniculus (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/konijn

konijn

knaagdier met lange oren en pluimstaart vb: bij de familie De Groot hebben ze een konijn als huisdier
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=konijn

Konijn

Konijnen kwamen algemeen voor in alle duingebieden, maar zijn de laatste tien jaar sterk achteruit gegaan als gevolg van ziektes. Lange tijd beschouwde men het konijn als een schadelijk dier en werd er op grote schaal op gejaagd. Tegenwoordig zien natuurbeheerders het konijn als een bondgenoot die er voor zorgt dat de vegetatie in het duin open en...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i000574.ht

Konijn

Wetenschappelijke naam: Oryctolagus cuniculus Behoort tot de Zoogdieren Haasachtigen
Komt oorspronkelijk voor op het Iberisch schiereiland en misschien ook in westelijk Noord-Afrika
Geïntroduceerd elders in West- en Midden-Europa, in Zuid-Afrika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Australië
Het konijn is een holenvluchter
Konijnen  ...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i000112.html

Konijn

De soortnaam
Gevonden op http://www.omlet.nl/gids/konijnen/woordenlijst/
Geen exacte overeenkomst gevonden.