Zoek op

koning

staatsrecht: drager van de Kroon; erfelijk staatshoofd; wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/koning

Koning

Het erfelijk staatshoofd van Nederland. Onafhankelijk van het geslacht van het staatshoofd, staat deze in de wet als ‘koning’ omschreven. De koning is belast met het bestuur, al wordt dat in de praktijk uitgeoefend door de ministers, die verantwoording moeten afleggen aan de volksvertegenwoordiging, niet aan de koning. En belast met de rechtspr...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/koning

koning

de koning zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   ['konɪŋ] Verbuigingen:   koning|en (meerv.) 1) man die aan het hoofd van een land staat en die opgevolgd wordt door een familielid de koning te rijk zijn  (erg tevreden zijn) 2) belangrijk stuk in het...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/koning

KONING

1) Adellijk persoon 2) Andere naam voor leeuw 3) Beroep 4) Bewindhebber 5) Deel van een roer 6) Deel van een schaakpartij 7) Edelman 8) Figuur uit een bordspel 9) Gebieder 10) Havenpaal 11) Heer 12) Heer in het kaartspel 13) Heer kaartspel 14) Heerser 15) Iemand die grote macht heeft 16) kaartfiguur 17) Kaartterm 18) Kasteelheer 19) Landsheer 20) M...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KONING/1

Koning

==Sport en spel== ==Titel== ==Personen met de achternaam Koning== ==Manuscript== ==Zie ook== ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Koning

Koning

[boogschieten] - De koning van een boogschuttersvereniging is de beste schutter van een vereniging bij het koningschieten. Hij wordt doorgaans voor een jaar gekroond. Indien hij er in slaagt om zijn titel gedurende drie opeenvolgende jaren te behouden wordt hij tot keizer uitgeroepen. ==Zie ook== ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Koning_(boogschieten)

Koning

[kaartspel] - De heer of koning is een kaart uit het standaard kaartspel. In Nederland heet de kaart van oudsher Heer, vanwege de republikeinse geschiedenis en in Vlaanderen spreekt men van koning, een vertaling van het Franse ´Roi´. Tegenwoordig vindt het woord koning ook meer en meer ingang in Nederland, doordat in het ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Koning_(kaartspel)

Koning

[schaken] - De koning is een van de zes verschillende schaakstukken. == Beginpositie == De witte koning staat in de beginpositie op e1, naast de dame. De zwarte koning staat tegenover de witte koning op het veld e8. == Velden == Koningsvelden zijn die velden die door de koning bestreken worden. De koning kan zich slechts é...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Koning_(schaken)

Koning

[titel] - Koning is na keizer de hoogste vorstelijke titel. Met deze titel wordt het (mannelijk) staatshoofd van een koninkrijk aangeduid. Het vrouwelijke equivalent wordt koningin genoemd. Vaak wordt een koninkrijk aangeduid als monarchie. Weliswaar is een koninkrijk een monarchie, maar niet iedere monarchie heeft een koni...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Koning_(titel)

Koning

[vorstelijke titel] - ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Koning_(vorstelijke_titel)

koning

erfelijke vorst
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Koning

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-en), alleen-regerend vorst; beheerscher; God is de - der hemelen; de - der -en; de vader is de - van het gezin; de arend is de - der vogelen; de leeuw is de - van het woud; [figuurlijk] dat is een - van een visch, van een jongen (die frisch en kloek uitziet); naam van het voornaamste stuk in het schaak...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0014.htm

Koning

Uit `De lagere vaktalen: Taal der Loodgieters, zinkbewerkers en gasfitters` 1914 zuiverst bestanddeel van gemengd metaal; metaalmengsel waarin tin voorkomt, en dat groote wrijving moet kunnen doorstaan.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

koning

regerend vorst
Jaar van herkomst: 901-1000 (WPS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

koning

(koningspaal, koning) 1> zware stevige paal die door 2 tot 6 schoorpalen gesteund wordt en zo een dukdalf of meerpaal vormt. 2> naar men zegt de hogere, als meerpaal bruikbare, paal van een remming- of steigerwerk
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=klu

Koning

De benaming voor de regeerden, het staatshoofd, van een monarchie. Wordt soms ook wel monarch genoemd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10208

koning

regerend vorst (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/koning

koning

vorst die een land regeert vb: in Nederland hebben ze geen koning maar een koningin
koning Voetbal [de voetbalsport waar alles voor opzij moet]
ik ben de koning te rijk [ik ben er heel erg blij mee]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=koning

Koning

[Geschiedenis] Is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk voor wat de koning zegt of doet, hij overlegt wel regelmatig met de minister-president. Dit is niet openbaar (het geheim van Noordeinde).
Gevonden op https://quizlet.com/93125967/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.