Zoek op

trend

de trend zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [trɛnt] Verbuigingen:   trend|s (meerv.) 1) (geschatte) richting van een bepaalde ontwikkeling Voorbeeld:   `een dalende trend vertonen`Synoniem:   tendens 2) mode Voorbeeld: &nb...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/trend

Trend

Een trend of trendlijn geeft de meest evenwichtige groei weer in de conjunctuur. Wanneer de economische groei gelijk is aan de trendlijn, is sprake van evenwicht tussen vraag en aanbod.
Gevonden op https://www.finler.nl/trend/

TREND

1) Ageren 2) Algemeen verloop 3) De gemiddelde ontwikkeling 4) Gebruik in kleding 5) Geneigdheid 6) Hype 7) Langetermijn beweging 8) Langetermijnoverwegingen 9) Marktbeweging 10) Mode 11) Modelijn 12) Modeverschijnsel 13) Neiging 14) Nieuwe mode 15) Ontwikkeling 16) Ontwikkelingsgang 17) Ontwikkelingslijn 18) Richting 19) Tendens 20) Tendentie 21) ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TREND/1

TREND

Codenaam van een korte-termijn-landingsvewachting, die wordt toegevoegd aan een METAR of een SPECI. De TREND is een verwachting in verkorte vorm van zicht, wolkenbasis, en significant weer, geldig voor twee uren volgend op het tijdstip van waarneming van de bijbehorende METAR
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/T.html

Trend

tendens: steeds wisselende (gevoels)beleving en inzichten. Verf en behang zijn relatief goedkope en eenvoudig aan te brengen producten om een trend te volgen of te zetten.
Gevonden op http://huis-en-tuin.infonu.nl/doe-het-zelf/26711-schilderen-a-tot-z-in-het-

Trend

[mode] - Een trend is een ontwikkeling van een bepaalde richting op langere termijn. Trends worden vaak aangeven door modeontwerpers, maar kunnen ook voortkomen uit een rage, waar ontwerpers dan verder op inhaken. Een trend duurt langer dan een seizoen en is altijd van invloed op het komende seizoensbeeld. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Trend_(mode)

Trend

[statistiek] - Een trend of (wiskundig geformuleerd) trendlijn is het geschatte verloop van een bepaalde ontwikkeling, vaak gebaseerd op historische data. Een trendlijn tracht de langere termijnbeweging als van een periode weer te geven. Deze trendlijn kan bijvoorbeeld geëxtrapoleerd worden op basis van beschikbare data. V...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Trend_(statistiek)

trend

tendens
Jaar van herkomst: 1940 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Trend

Als een koers zich gedurende een langere tijd in een bepaalde, duidelijke richting beweegt spreekt men van een trend. Beleggers proberen trends te ontdekken in de verwachting ervan te kunnen profiteren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10161

Trend

Een lijn op een koersgrafiek die een bepaalde (stijgende of dalende) trend aangeeft. Beleggers gebruiken (historische) trendlijnen om een toekomstig koersverloop te kunnen voorspellen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Trend

Wordt weergegeven door het 200daags gemiddelde, een doorbreken van de trendlijn van onder naar boven toe is een koopsignaal indien de trend stijgend is, en vice versa.Globale richting van een koers of index, ongeacht fluctuaties op korte termijn. Een trend kan opwaarts, neerwaarts of zijwaarts (neutraal) zijn. Een oude beleggerswijsheid luidt: the ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10353

Trend

richting waarin een fenomeen (bijv. bevolkingsopbouw) zich ontwikkelt in de tijd
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10449

trend

Een trend is een ontwikkeling in een bepaalde richting, bijvoorbeeld op het gebied van mode, muziek, techniek of taalgebruik.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Trend

De gemiddelde groei van het nationaal inkomen over een langere periode gemeten. De fluctuatie in de trend wordt zichtbaar in de Kondratieff-golf. Zie conjunctuur.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10762

trend

Def.: ontwikkeling in de tijd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

trend

richting (in de mode)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

trend

tendens (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/trend

trend

richting waarin iets zich ontwikkeld vb: de aandelenprijzen ontwikkelen zich in opwaartse trend
heersende mode vb: minirokken zijn de nieuwe trend
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=trend

Trend

Richting waarin iets zich ontwikkelt
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Trend

Tendens, ontwikkeling op lange termijn, voortschrijdend rekenkundig gemiddelde.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

trend

is de beweging van de productiecapaciteit. De trend verkrijgt men door het (voortschrijdend) gemiddelde van de conjunctuurgolven te nemen. De conjunct
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip03.htm

trend

[Nederlands] heersende mode
Gevonden op https://quizlet.com/86010722/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.