Zoek op

Kruisribgewelf

Het kruisribgewelf is een type gewelf ontstaan uit een haakse ontmoeting van twee halve tonnen. Dit constructiemodel komt vooral voor in de Gotische bouwkunst. ==Omschrijving== Het kruisribgewelf of kortweg (een ribgewelf) is een type gewelf op een vierhoekige basis met de ribben als dragende elementen. Bij het kruisribgewelf worden de diagonaalri...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisribgewelf

kruisribgewelf

gewelf met vierhoekige of vierkante plattegrond, waarvan de gewelfkappen steunen op een stelsel van diagonale, dwars-en langsribben; deze gewelfvorm is de basis van de gotische bouwwijze
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_termen_in_de_bouwkunde

Kruisribgewelf

Het kruisribgewelf en het kruisgraatgewelf kun je zien als twee elkaar haaks doorsnijdende tongewelven. Bij het oudere graatgewelf (Romeins, romaans) ontmoeten de gewelfkappen elkaar in een graat. Bij het ribgewelf wordt deze lijn ondersteund door een gewelfrib. De invoering hiervan wordt wel gezien...
Gevonden op http://www.documentatie.org/uds4/dbdropdownvolgende.asp?search=Kruisribgewe

Kruisribgewelf

Vierhoekig gewelf rustend op kruisende ribben die samengehouden worden door een sluitsteen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10407

Kruisribgewelf

Een (kruis) ribgewelf heeft een geraamte van gewelfde diagonale ribben, waartussen de gewelfvelden zijn opgevuld met lichtere steen.
Gevonden op http://www.kunstkennis.nl/kunstgeschiedenis/definities.htm

Kruisribgewelf

gewelf waarvan de kappen geslagen zijn over of tussen elkaar kruisende en in een sluitsteen samenkomende ribben. Alleen de ribben hebben een dragende functie.
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm

kruisribgewelf

gewelf met vierhoekige of vierkante plattegrond, waarvan de gewelfkappen steunen op een stelsel van diagonale, dwars-en langsribben; deze gewelfvorm is de basis van de gotische bouwwijze
Gevonden op https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_termen_in_de_bouwkunde
Geen exacte overeenkomst gevonden.