Zoek op

Kwaliteitshandboek

Geheel van voorschriften, procedures en werkinstructies ter verbetering en waarborging van het kwali-teitsbeleid binnen een organisatie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Kwaliteitshandboek

Document waarin het kwaliteitsbeleid is vastgelegd en waarin het kwaliteitssysteem van een organisatie is beschreven.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.