Zoek op

royement

pand en hypotheek: doorhaling van een hypothecaire inschrijving door te verklaren dat die inschrijving waardeloos is. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=royement

royement

gerechtelijk recht: schrapping van een aanhangige procedure op de rol van de rechtbank, waardoor de gerechtelijke procedure ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=royement

royement

pand- en hypotheekrecht: doorhaling van een hypothecaire inschrijving door te verklaren dat die inschrijving `waardeloos` ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=royement

royement

rechtspersonenrecht: lidmaatschap bij vereniging beëindigen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=royement

royement

vastgoedrecht: Notariële akte om een hypotheekinschrijving waarmee een vastgoed bezwaard is op te heffen. De notaris ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=royement

royement

burgerlijk procesrecht: beëindiging van een gerechtelijke procedure op verzoek van of met instemming van beide partijen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/royement

royement

burgerlijk procesrecht: tot 2018, afbreken van een gerechtelijke procedure op verzoek van partijen. De zaak wordt op de rol ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/royement

royement

pand- en hypotheekrecht: doorhaling van een hypothecaire inschrijving door te verklaren dat die inschrijving `waardeloos` ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/royement

royement

rechtspersonenrecht: lidmaatschap bij een vereniging beëindigen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/royement

royement

het royement zelfst.naamw.Uitspraak:   [rwɑjə'mɛnt, rojə'mɛnt] Verbuigingen:   royement|en (meerv.) het schrappen van iemand als lid van een vereniging Voorbeeld:   `een dreigend royement van een lid van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie` © Ker...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/royement

Royement

Royement is de juridische handeling waarbij een persoon uitgeschreven wordt uit de Nederlandse adel. == Geschiedenis == Verlies van Nederlands adeldom heeft zich tot nu toe acht keer voorgedaan. Zeven van die gevallen vonden plaats tussen 1816 en 1849, één geval deed zich voor in 1984. Dat gebeurde hetzij op eigen verzoek (vijf maal), hetzij doo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Royement

Royement

Het doorhalen van de hypothecaire inschrijving. Wanneer de hypotheekschuld executieverkoop volledig is terugbetaald geeft de geldverstrekker een royementsvolmacht af. Deze verklaring wordt naar de betrokken
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10154

Royement

Beursbegrip:
Het doorhalen van een aan- of verkooporder.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Royement

1. De doorhaling van een aan- of verkooporder. 2. De verwisseling van certificaten in de onderliggende originele aandelen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Royement

Intrekking van een aan- of verkooporder.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Royement

Het doorhalen van de hypothecaire inschrijving in het hypothekenregister. Na het doorhalen van de inschrijving kan de oorspronkelijke hypotheekhouder hier geen rechten meer aan ontlenen. Doorhaling vindt plaats door middel van een notariële akte van royement na aflossing van de schuld.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11080

Royement

royeren Schrappen, doorhalen; het afbreken van een lopende procedure omdat er een oplossing is bereikt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11109

Royement

Royement is de beindiging van een verzekering door de verzekeraar, bijvoorbeeld met inachtname van een opzegtermijn per contractsvervaldatum of in geval van een (grote) schade dan wel bij wanbetaling door de verzekeringnemer.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Royement

Bij een royement wordt een beurstransactie doorgehaald/geschrapt. Royement kan ook betekenen dat een certificaat wordt ingetrokken tegen uitgifte van originele aandelen.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/r.html

Royement

Met royement wordt bedoeld het uitschrijven van een hypotheekrecht uit het kadaster. Ook wel het doorhalen van een hypotheek. Met hypotheek wordt hier bedoeld het hypotheekrecht dat als beperkt recht rust op bijvoorbeeld een huis of andere onroerende zaak. Royement is mogelijk en verstandig als je jouw hypotheek (lening) volledig hebt afgelost, als...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/royement/
Geen exacte overeenkomst gevonden.