Zoek op

legger

ruimtelijke ordening: in iedere gemeente op te maken ambtelijke lijsten van buiten de bebouwde kom gelegen wegen en de toegangswegen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/legger

legger

de legger zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   ['lɛxər] Verbuigingen:   legger|s (meerv.) 1) openbaar register of archief Voorbeeld:   `de leggers met de jaargangen 1950-1960` 2) horizontale steun van een atletiektoestel sport Voorbeeld:&...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/legger

LEGGER

1) Aardappel 2) Arbeider in een papierfabriek 3) Biels 4) Deel van een gebouw 5) Diarium 6) Dier 7) Draagbalk 8) Draagplank 9) Dwarsbalk onder rails 10) IJkmaat 11) Inhoudsmaat 12) Inhoudsmaat van wijn 13) Inhoudsmaat voor wijn 14) Kesp 15) Klapper 16) Legpoter 17) Lijst 18) Map 19) Molensteen 20) Onderlegbalk 21) Onderste molensteen 22) Opbergmap ...
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LEGGER/1

Legger

Een legger is (van oorsprong) een boekwerk waarin een register wordt bijgehouden van: De bekendste legger is de kadastrale legger van het Kadaster, dat meestal Openbaar register wordt genoemd. Ook gemeenten en waterschappen houden leggers, respectievelijk met daarin de wegen (de wegenlegger) en de oppervlaktewateren (de legger wateren). De legger ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Legger

Legger

1. groot water- of wijnvat, dat als regel in het ruim van het schip bleef liggen; inhoud ruim 400 liter (I,1) of 563 liter (I,2 en T1). Kleinere vaten heetten varkens. GM1: groot watervat van 500, 750, 1000 Nederlandse kan; 2. handelsagent, commies of factoor.
Gevonden op http://resources.huygens.knaw.nl/vocglossarium/zoekvoc

Legger

echt Nederlandsche handelswoorden (1914):1) lijst, register, 2) inhoudsmaat.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02/ginn001hand02_005.htm

Legger

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Legger``] Een koud gezwel bij paarden, dat zich somtijds aan de punt der ellebogen bevindt
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0013.htm

legger

1a> 'vaartuig' dat tot opslag van goederen en materialen en in het algemeen niet voor transportdoeleinden gebruikt wordt. Gerelateerde term: waterlegger. In de zeehavens werden leggers veelvuldig gebruikt om werkzaamheden aan de schepen te kunnen uitvoeren. Bron o.a.: Mr. J. van Lennep Zeemanswoordenboek 1856. b> vislegger, kaar: drijvende rechthoe...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=lap

legger

dat wat ligt of waarop iets wordt gelegd (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/legger

legger

VOC - Scheepsbouw : groot watervat, op schepen in gebruik, inhoud 563 liter. Zie ook Vloerlegger.
Gevonden op http://www.vocsite.nl/woordenlijst/index.html?of=150

Legger

1. Staat van te ontvangen vaste inkomsten. 2. Staat of register van voor onbepaalde tijd vastgelegde gegevens betreffende onroerende goederen.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Legger

Een bij besluit van de waterbeheerder vastgesteld register van waterstaatswerken (bijvoorbeeld boezemwateren) met daarin per waterstaatswerk de vereiste afmetingen, de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10624

Legger

Met vocht gevulde onderhuidse zwelling, b.v. bij de elleboog door het langdurig liggen op (te) harde ondergrond..
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10765

legger

Def.: openbaar register van de beheerder, waarin onderhoudsplicht en de gewenste of vereiste (onderhouds)toestand van wateren, waterkeringen en andere waterhuishoudkundige werken en voorzieningen staan aangegeven, alsmede de keurbegrenzingen. Toelichting: Beschrijving van een waterstaatswerk naar ligging, vorm, afmeting en constructie...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Legger

Officieel register, waarin vastgelegd is welke waterlopen er in het gebied zijn, waar ze liggen en hoe die er uit zien
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10924

Legger

Document waarin is omschreven waaraan de (primaire) waterkering moet voldoen naar richting, vorm, afmeting en constructie en waarin de keurbegrenzingen worden weergegeven.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10996

Legger

Een rechte, dwarsscheepse balk die deel uitmaakt van het spant en die van boord tot boord over het vlak ligt.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11027

legger

Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; degene die de rekening legt of opmaakt
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11096

legger

De legger is de bekleding van de ''tegendruk'' van een boekdrukpers (bijvoorbeeld degel of cilinder) en dient ter bescherming van het kwetsbare zetsel of cliché (van lood of kunststof). De legger is meestal opgebouwd uit meerdere lagen papier die met een vel casing-papier aan de drukpers worden vastgemaakt. Om tot een beter drukresultaat te komen ...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11394
Geen exacte overeenkomst gevonden.