Zoek op

Landstorm

De landstorm is een leger van bewapende burgers dat opgericht werd ter ondersteuning van het reguliere leger. Tijdens de Napoleontische Oorlogen werd door onder meer Oostenrijk-Hongarije, Pruisen en Nederland het bevel gegeven aan de mannelijke burgerbevolking om zich te organiseren en te bewapenen. Uit de notabelen van de gemeenschap werden offic...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Landstorm

Landstorm

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Landstorm``] Zie Weerstelsel
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0013.htm

landstorm

tak van militaire dienst
Jaar van herkomst: 1813 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

landstorm

tak van militaire dienst (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/landstorm

Landstorm

Vóór WO II de benaming voor verschillende, uit vrijwilligers bestaande formaties van de landmacht in Nederland. De Landstorm werd kort na de Duitse inval in 1940 door de bezetter ontbonden.
Gevonden op http://www.go2war2.nl/nld_begrip.asp
Geen exacte overeenkomst gevonden.