Zoek op

systeemdenken

systeemdenken zelfst.naamw. een gestructureerd denken in de theorie en praktijk, waarbij de verschijnselen worden beschreven in termen van systemen en processen   Voorbeeld: `Het systeemdenken is een ordeningsinstrument voor het leren begrijpen hoe dingen in de dimensie van werkelijkheid...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/systeemdenken

Systeemdenken

Systeemdenken is een wetenschappelijke benadering die tracht overzicht van het geheel te behouden, in plaats van zich te concentreren op afzonderlijke onderdelen zonder te overwegen welke rol deze delen in het groter geheel spelen. Men beschouwt het gedrag van een systeem (bijvoorbeeld een ecosysteem) niet als een simpele keten van oorzaak-gevolg-...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Systeemdenken

systeemdenken

•een gestructureerd denken in de theorie en praktijk, waarbij de verschijnselen worden beschreven in termen van systemen en processen. • [wetenschap] de interdisciplinaire wetenschap, waarin de beginselen van deze systematische denkwijze zijn vastgelegd en uitgewerkt.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/systeemdenken
Geen exacte overeenkomst gevonden.