Zoek op

Langlevenrisico

Het gegeven dat een verzekerde persoon langer kan leven dan op basis van de gehanteerde sterftekansen wordt verwacht. Dit risico is van belang voor o.a. het ouderdomspensioen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Langlevenrisico

Het langlevenrisico is het risico dat een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij loopt dat een verzekerde persoon langer leven dan op basis van de gehanteerde sterftetafels wordt verwacht.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_l.asp
Geen exacte overeenkomst gevonden.