Zoek op

legaliteitsbeginsel

staatsrecht: algemeen beginsel dat zegt de Koning en de gemeenschaps- en gewestregeringen bij de uitvoering van resp. de ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=legaliteitsbeginsel

legaliteitsbeginsel

strafrecht: geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgaande wettelijke strafbepaling;van belang ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=legaliteitsbeginsel

legaliteitsbeginsel

strafrecht: geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgaande wettelijke strafbepaling;ieder geconstateerd ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/legaliteitsbeginsel

legaliteitsbeginsel

Dit beginsel betekent dat elke handeling van de overheid zijn grondslag moet vinden in de wet. Het is vooral belangrijk voor het strafrecht : de overheid mag geen straffen opleggen, als een burger niet van tevoren in de wet had kunnen lezen dat zijn gedrag strafbaar zou zijn. Ook mag de overheid geen opsporingsmiddelen inzetten als de wet daar geen...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/legaliteitsbeginsel

legaliteitsbeginsel

legaliteitsbeginsel zelfst.naamw. [juridisch] in sommige landen: beginsel volgens hetwelk het Openbaar Ministerie moet vervolgen als er een strafbaar feit gepleegd is (in Nederland geldt echter het z.g. opportuniteitsbeginsel) [juridisch] het beginsel dat een persoon alleen gehouden kan worden aan ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/legaliteitsbeginsel

Legaliteitsbeginsel

1. (s) Het beginsel volgens welke het openbaar ministerie van een land tot het instellen van een strafvervolging verplicht is zodra enig strafbaar feit hiertoe aanleiding geeft, zonder overweging van de wenselijkheid der vervolging. In Nederland is sprake van het opportuniteitsbeginsel. 2. (s) Het beginsel dat geen feit strafbaar is dan krachtens v...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Legaliteitsbeginsel

Een persoon kan alleen gehouden worden aan wetsbepalingen die al bestonden op het moment dat die persoon datgene doet waarop die wet betrekking heeft. Het voorkomt dat de wetgever met terugwerkende kracht regels kan opleggen. Het beginsel wordt beschouwd als een essentieel onderdeel van de rechtsstaat.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Legaliteitsbeginsel

[Maatschappijleer] De overheid mag alleen beperkingen leggen aan de vrijheid van burgers als die regels voor iedereen gelden en door de volksvertegenwoordiging in wetten zijn vastgesteld
Gevonden op https://quizlet.com/102346617/maatschappijleer-h2-flash-cards/

legaliteitsbeginsel

[Maatschappijwetenschappen] Mensen kunnen alleen maar veroordeeld worden voor handelingen die bij de wet strafbaar zijn gesteld
Gevonden op https://quizlet.com/12843940/cr-hoofdstuk-5-het-nederlandse-strafrecht-flas
Geen exacte overeenkomst gevonden.