Zoek op

rechtsstaat

staatsrecht: staatsvorm waarin de vrijheidsbeginselen, democratisch verkozen instellingen, eerbiediging van mensenrechten ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=rechtsstaat

rechtsstaat

staatsrecht: staat waarin de vrijheidsbeginselen, democratie, eerbiediging van mensenrechten en scheiding der machten gelden. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/rechtsstaat

rechtsstaat

de rechtsstaat zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ˈrɛx(t)stat] Verbuigingen:   rechts|staten (meerv.) staat waarin de rechten van burgers door wetten worden beschermd tegen de staatsmacht © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'rechtsstaat' ko...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/rechtsstaat

RECHTSSTAAT

1) Democratie
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RECHTSSTAAT/1

Rechtsstaat

Een rechtsstaat is een staat waarvan de macht gereguleerd en beperkt wordt door het recht. De rechtsstaatgedachte is ontwikkeld tegen de praktijk van absolute vorsten (zoals Lodewijk XIV). De rechtsstaatgedachte wil willekeur voorkomen en rechtszekerheid en rechtsgelijkheid bevorderen. In een rechtsstaat worden burgers tegen de macht van de staat ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtsstaat

Rechtsstaat

Begrippenlijst: Staatsinrichting Nederland - Een land waarin de burgers worden beschermd tegen dwang en willekeur van de overheid.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bstaats.htm

rechtsstaat

Een staat waarin het recht als het ware regeert. Wetten gelden niet alleen voor het volk, maar ook voor de regeerders.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Rechtsstaat

Staat waarin de overheid zich moet houden aan wettelijke regels, die door een gekozen parlement zijn goedgekeurd, met als doel wetgeving en rechtshandhaving
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Rechtsstaat

Een rechtsstaat is een staat waarin de burgers worden beschermd tegen de macht van de staat als zodanig. Dit is vastgelegd in wetten die worden gewaarborgd door onafhankelijke rechters. De rechtsstaat waarborgt rechtszekerheid en rechtsgelijkheid en in een rechtsstaat gelden wetten niet alleen voor het volk, maar ook voor haar regeerders. Als deze ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Rechtsstaat

rechtsstaat

staat die het recht als hoogste gezag heeft vb: we wonen in Nederland in een rechtsstaat
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=rechtsstaat

Rechtsstaat

[Maatschappijleer] Een land waarin de rechten en de plichten van de mensen door de overheid worden vastgesteld
Gevonden op https://quizlet.com/104604244/maatschappijleer-flash-cards/

Rechtsstaat

[Maatschappijleer] een land waarin de rechten en plichten van de burgers en van de overheid in de wet zijn vastgelegd.
Gevonden op https://quizlet.com/115780463/maatschappijleer-hoofdstuk-1-tm-5-flash-cards
Geen exacte overeenkomst gevonden.